Ljudi

Mirjana Adamović

Znanstvena savjetnica

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 264005
  • Naziv radnog mjesta: Znanstvena savjetnica
  • Područje rada: Sociologija roda, sociologija obitelji, feminističke teorije, sociologija kulture, kulturalne studije

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2023.

Znanstvena savjetnica, polje sociologija

2018.

Viša znanstvena suradnica, polje sociologija

2012.

Znanstvena suradnica, polje sociologija

2010.

Viša asistentica

2005.

Asistentica

1992. – 2005.

Viša stručna suradnica – Centar za kulturu Trešnjevka, Grad Zagreb

1992.

Profesorica sociologije – X. Gimnazija, Zagreb

2010.

Doktorirala na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2003.

Magistrirala na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1991.

Diplomirala sociologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2023. - 2026.

Podizanje svijesti o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju nad djevojčicama i ženama te stvaranje sigurnijeg online okruženja

2020. – 2023.

Bilateralni projekt Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske u suradnji s Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije iz Ljubljane (Hrvatska zaklada za znanost)

2019. – 2022.

Regulacija prostitucije u Hrvatskoj (Hrvatska zaklada za znanost)

2018. – 2021.

Equal rights – Equal pay – Equal pensions – Expanding the scope of implementation of gender equality actions and legal standards towards achieving gender equality and combating poverty in Croatia (Europska komisija)

2018.

FES Youth Studies Southeast Europe (Friedrich Ebert Stiftung)

2017.

Evaluacija rada Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja “Duga-Zagreb” za razdoblje od 2007.-2017. godine (Grad Zagreb)

2017.

Previous experiences in migration and migratory aspirations of Croatian youth (Friedrich Ebert Stiftung)

2017. – 2020.

Sociološki profil hrvatske političke elite (MZO, programska sredstva)

2016. – 2020.

Divided Past – Joint Future, IPA – Cluster: Civil Society Facility and Media Programme 2004 – 2015 (Europska komisija)

2014. – 2017.

Identitet i tijelo u reklamnim porukama (MZO, programska sredstva)

2014. – 2016.

Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja (MZO, programska sredstva)

2014.

Evaluacija institucije Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske

2014.

International Social Survey Programme – Obitelj i promjena rodnih uloga IV

2013. – 2014.

Participacijski program UNESCO-a: Mlade žene u postjugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike

2007. – 2013.

Identitet Drugih u Republici Hrvatskoj (MZOS)

2005. – 2007.

Rodno (spolno) obilježavanje vremena i prostora u Republici Hrvatskoj (MZOS)

2004.

Komparativna analiza europske strategije zapošljavanja, nacionalnih akcijskih planova zemalja članica EU i nacionalnog akcijskog plana zapošljavanja RH za 2004.“ Za Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova RH

2000.

Migracije mladih znanstvenika – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

1997.

Socijalne navike i aspiracije studenata Zagrebačkog sveučilišta – Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu

Odabrana bibliografija

Bibliografija

Nastavna djelatnost

  • 2017 Poslijediplomski sveučilišni studij "humanističke znanosti" (doktorski studij), Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu Uvod u metode istraživanja u humanistici: teorije, koncepti, logika, terminologija, praksa