Ljudi

Marko Kovačić

Znanstveni suradnik

 • Matični broj iz upisa znanstvenika: 355800
 • Naziv radnog mjesta: Znanstveni suradnik
 • Područje rada: politička sociologija/javne politike (politička participacija mladih, politička kompetencija mladih, rad s mladima)

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2020. / 2021.

Izabran u: znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno-nastavno zvanje docenta i nastavno zvanje predavača u polju politologije

2022. - 2023.

Sveučilište u Grazu - poslijedoktorska istraživačka stipendija

2020.

Sveučilište u Ljubljani - doktorat iz javnih politika – politika za mlade

2011.

Central European University (Budimpešta) - magisterij iz političke znanosti

2011.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti - magisterij iz javnih politika

2010.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti – baklaureat iz politologije

2015. – 2016.

Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) - istraživačka stipendija iz područja političke sociologije mladih

2014.

University of Minnesota - Youth Studies Program

Istraživački projekti

2022. –

Development of a self-assessment tool to measure adolescent and youth participation in public life within a country

2020. – 2022.

(Re)building society: A longitudinal study of post-corona social recovery in Croatian general population (ReSPoC), Filozofski fakultet u Zagrebu

2020. – 2021.

Istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola

2019. – 2022.

Innovate Debate: Applied Curriculum for Debate-based Youth Work

2018. –

Ciljevi hrvatskih javnih politika. Kako vlada Vlada: akterska i procesna analiza političkog odlučivanja u Vladi RH, FPZG

2018. – 2019.

Istraživanje mladih u Hrvatskoj 2018.-2019., Friedrich Ebert Stiftung

2017. – 2027.

Support to better knowledge in youth policy, Europska komisija, IDIZ (Erasmus + projekt)

2017.

Networking of Erasmus+ National Agencies to mainstream Human Rights Education in the field of youth, Agencija za mobilnost i programe EU (glavni istraživač)

2017.

Europe Goes Local – Supporting youth work on municipal level, Agencija za mobilnost i programe EU (Erasmus+ projekt)

2017.

Analiza stanja i potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju vezanih uz informiranje o visokoškolskim izborima i postupcima upisa na studijske programe preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, IDIZ

2016. – 2017.

Urbana primjena CLLD metodologije za društveno uključivanje mladih, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (voditelj istraživačkog dijela projekta)

2016. – 2020.

Divided Past – Joint Future, IPA projekt u okviru clustera Civil Society Facility and Media Programme 2004-2015

2016. –

Time for GOOD education? (GOOD Inicijativa, Forum za slobodu odgoja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2016. – 2017.

Youth Work and Social Entrepreneurship, Portugal Entrepreneurship Education Platform, (Erasmus+ projekt)

2016.

Novi putokazi ljudskih prava i aktivnog građanstva, IPA projekt u okviru IPA, Transition Assistance and Institution Building Component; Volonterski centar Osijek (voditelj istraživačkog dijela projekta)

2015. – 2016.

Organizacije koje brinu – politika za djecu i mlade na lokalnoj razini; IPA projekt u okviru Transition Assistance and Institution Building Component; Udruga roditelja Korak po korak (voditelj istraživačkog dijela projekta)

2015. – 2017.

Education for citizens – citizens for social development and solidarity, IPA 2012. projekt u okviru Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights; KLJP, GONG, Centar za mirovne studije, B.a.B.e

2014. – 2016.

GOOD Initiative: Towards Civic Education in Schools (voditelj istraživačkog dijela projekta)

2014. – 2015.

Strukturirani dijalog s mladima – osnaživanje mladih i politička participacija, Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog i Mreža mladih Hrvatske (voditelj istraživačkog dijela projekta)

2014. –

Analiza ECVET programa; Agencija za mobilnost i programe EU

2013. – 2014.

NEOformalno-neformalno o formalnome, Hrvatsko debatno društvo i udruga HERMES; financiran od strane Grada Zagreba

2013. – 2014.

Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju, MZOS; Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

2013. – 2014.

Making History Work for Tolerance: A Research-Based Strategy to Reduce the Intolerant Usage of History Teaching in the EU, Network of Education Policy Centers; The Open Society Foundations

2012. – 2013.

Analiza politika za mlade (u Hrvatskoj) za Ministarstvo socijalne politike i mladih

2012. – 2013.

Mapping School Networks in Europe za The Open Society Foundations +

2011. – 2012.

Perspectives of the Civil Society in Croatia: Different Views za The Open Society Foundations

Odabrana bibliografija

Bovan, Kosta and Baketa, Nikola and Kovačić, Marko and Čorkalo Biruški, Dinka (2022) Trust us, we know what we are doing: institutional trust in Croatia during the COVID-19 crisis. Southeast European and Black Sea studies. pp. 1-22.

Petek, Ana and Baketa, Nikola and Kekez, Ana and Kovačić, Marko and Munta, Mario and Petković, Krešimir and Šinko, Marjeta and Zgurić, Borna (2021) Unboxing the vague notion of policy goals: comparison of Croatian public policies. European Policy Analysis, 7 (2).

Ančić, Branko and Baketa, Nikola and Kovačić, Marko (2019) Exploration of class and political behavior in Croatia. International journal of sociology, 49 (4). pp. 264-281.

Kovačić, Marko and Dolenec, Danijela (2018) Youth participation in Eastern Europe in the age of austerity. In: Young people re-generating politics in times of crisis. Palgrave Studies in Young People and Politics (1). Palgrave MacMillan, Cham, pp. 375-394.

Cijela bibliografija

Nastavna djelatnost

 • 2020. - danas
  Sveučilište u Rijeci, kolegiji: Pedagogija rada s mladima i Studenti i zajednica
 • 2017. - danas
  suosnivač i nastavnik na akademskom programu Mladi u suvremenom društvu, Sveučilište u Rijeci i IDIZ

Članstva i funkcije

 • 2013. –
  nacionalni korespondent politike za mlade, European Knowledge Centre for Youth Policy (tijelo kojim upravlja Europska komisija i Vijeće Europe)
 • 2016. – 2022.
  Youth Wiki nacionalni korespondent, Europska komisija
 • 2019./2020. –
  član uredništva znanstvenih časopisa: Sociologija i prostor i Politička misao
 • 2016. –
  član nadzornog odbora Hrvatskog politološkog društva
 • 2016. –
  član Hrvatskog sociološkog društva
 • 2015. –
  evaluator projekata za područje mladih (Erasmus+ pri Europskoj komisiji, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Europa za građane, COST)
 • 2013. –
  član više stručnih radnih skupina za izradu normativnih akata vezanih za mlade na razini Hrvatske, Europske unije i Vijeća Europe