Ljudi

Marija Brajdić Vuković

Viša znanstvena suradnica

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 263976
  • Naziv radnog mjesta: Viša znanstvena suradnica
  • Područje rada: sociologija znanosti i tehnologije, metodologija društvenih istraživanja

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

Prosinac, 2019. – trenutno

Izvanredna profesorica u području društvenih znanosti, polje sociologije (naslovno zvanje), Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka

Listopad, 2019. – trenutno

Viša znanstvena suradnica, Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti, Institut za društvena istraživanja, Frankopanska 22/I, Zagreb

Svibanj, 2015. – Veljača 2017.

Pročelnica Odjela za sociologiju, Hrvatski studiji Stveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta, 83d, Zagreb, Djelatnost ili sektor: Visoko obrazovanje

Siječanj, 2014. – Rujan, 2019.

Docentica na Odjelu/Odsjeku za sociologiju, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Bornogajska cesta 83d, Zagreb, Djelatnost ili sektor Visoko obrazovanje

Svibanj, 2012. – Prosinac, 2013.

Viša znanstvena asistentica, Institut za društvena istraživanja, Amruševa 11, Zagreb, Na projektu „Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja“ (voditeljice dr. sc. K. Prpić / dr. sc. B. Golub), Djelatnost ili sektor: Znanost, javni institut

Siječanj, 2007. – Svibanj, 2012.

Znanstvena asistentica, Institut za društvena istraživanja, Amruševa 11, Zagreb, Projekt „Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja“ (voditeljica dr. sc. K. Prpić), Djelatnost ili sektor: Znanost, javni institut

Prosinac, 2003. – Prosinac, 2006.

Znanstvena novakinja, Institut za društvena istraživanja, Amruševa 11, Zagreb, Na projektu „Elite znanja u znanstvenom i tehnološkom razvoju“ (voditeljica dr. sc. K. Prpić), Djelatnost ili sektor: Znanost, javni institut

Lipanj, 2002. – Prosinac, 2003.

Voditeljica istraživanja u području javnog mnijenja, Ipsos Puls, Budmanijeva 1, Zagreb, Djelatnost ili sektor: Privatni sektor, marketing i javno mnijenje

Siječanj – Lipanj, 2002.

Asistentica u nastavi, Odsjek za sociologiju i humanu geografiju, Sveučilište u Tromsu, Norveška

Istraživački projekti

2023. - 2027.

Društvena odgovornost i profesionalna etika hrvatskih istraživača

2020. – 2024.

ReMO COST Action CA19117 RESEARCHER MENTAL HEALTH. Status: Managing Committee Member.

2020. – 2022.

SOCRES “The social resilience of Croatian society in the midst and aftermath of the COVID-19 pandemic”, projekt u potpori HRZZ, voditelj doc. dr. sc. Branko Ančić, Institut za društvena istraživanja Zagreb. Status: istraživačica.

2019.

PROSO “Profesionalna socijalizacija mladih znanstvenika u nastavnu djelatnost”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, voditeljica: prof. dr. sc. Jasminka Ledić. Status: istraživačica.

2016. – 2019.

APIKS “Academic Profession in Knowledge Society’, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Nena Rončević. Status: istraživačica.

2016.

“Suradničke mreže, kompetitivnost i profesionalna etika znanstvenika u Hrvatskoj”. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Status: voditeljica projekta.

2015. –

“Degrowth Doughnut”, Institut za političku ekologiju, voditelj: dr. sc. Mladen Domazet. Status: istraživačica.

2015.

“Suradničke mreže, kompetitivnost i profesionalna etika znanstvenika u prirodnim i društvenim znanostima”. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Status: voditeljica projekta.

2014. – 2017.

APROFRAME “Academic Profession Competence Framework: Between New Requirements and Possibilities” (2014-2017), projekt u potpori HRZZ, voditeljica prof. dr. sc. Jasminka Ledić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Status: istraživačica.

2014. – 2017.

PROBIOPS “Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People’s Sexual Socialization and Health“ (2014 – 2017), projekt u potpori HRZZ, voditelj prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Status: istraživačica.

2010. –

International Social Survey Program, voditeljica dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Status: metodologinja.

2007. – 2014.

„Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja“, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, voditeljica dr. sc. Katarina Prpić/dr. sc. Branka Golub. Status: suradnica.

2002. – 2008.

South-East European Social Survey Program, voditelj prof. dr. sc. Albert Simkus, Sveučilište u Trondheimu, Norveška. Međunarodni projekt financiran od strane Vlade Kraljevine Norveške. Status: znanstvena suradnica.

2002. – 2006.

„Elite znanja u znanstvenom i tehnološkom razvoju“, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, voditeljica dr. sc. Katarina Prpić. Status: suradnica.

2002.

Troškovi oporezivanja u Hrvatskoj: administrativni troškovi i troškovi ispunjavanja porezne obveze, Institut za javne financije, Zagreb, voditeljica dr.sc. Katarina Ott. Status: suradnica.

Odabrana bibliografija

.

Bibliografija