Ljudi

Josip Šabić

Znanstveni suradnik

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 355256
  • Naziv radnog mjesta: Znanstveni suradnik
  • Područje rada: psihologija obrazovanja, psihometrija

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2020. –

Znanstveni suradnik (interdisciplinarno područje: obrazovne znanosti)

2018.

Doktor psihologije (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Naziv doktorskog rada: „Konfirmatorni pristup istraživanju rodnih razlika u uspješnosti rješavanja matematičkih zadataka“

2014.

Gostujući doktorski student (Educational Research & Development Group, KU Leuven) – 1 mjesec

2013. – 2014.

Gostujući doktorski student (The Psychometrics Centre, University of Cambridge) – 3 mjeseca

2008.

Profesor psihologije i diplomirani psiholog (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Istraživački projekti

2021. –

Procjena institucionalnih i strukturnih odrednica prijave i uspjeha na državnoj maturi (Institut za društvena istraživanja)

2021. – 2025.

Uloga ličnosti, motivacije i socio-emocionalnih kompetencija u profesionalnoj dobrobiti učitelja u ranoj fazi karijere (Hrvatska zaklada za znanost)

2021. – 2023.

EWAchange - Promjene u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja uzrokovane COVID-19 pandemijom: učinci na obrazovna iskustva, dobrobit i aspiracije učenika u Republici Hrvatskoj (Hrvatska zaklada za znanost)

2021. – 2022.

RASPUH - Raspoloživost srednjoškolskih programa u Hrvatskoj 2013.-2021.: demografija, upisi, kapaciteti, potražnja, interes, intervencije i projekcije (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

2020. – 2023.

TEMCO - Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima (Europski socijalni fond)

2017. – 2018.

Analiza stanja i potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju vezanih uz informiranje o visokoškolskim izborima i postupcima upisa na studijske programe preko Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)

2018.

Primjena IKT-a u procesu učenja, poučavanja i vrednovanja u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj (Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet)

2016. – 2019.

Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (Hrvatska zaklada za znanost)

2010. – 2011.

Analiza sadržaja ispita i rezultata pristupnika na ispitima državne mature iz Biologije, Kemije i Fizike 2009./10. (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)

2010.

Analiza sadržaja ispita i rezultata pristupnika na ispitima državne mature iz Biologije, Kemije i Fizike 2009./10. (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)

Odabrana bibliografija

Knjige

Puzić, S., Baketa, N., Baranović, B., Gregurović, M., Matković, T., Mornar, M., Odak, I. i Šabić, J. (2021). O podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata: prilozi unaprjeđivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Jokić, B., Ristić Dedić, Z. i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz fizike. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.

Ristić Dedić, Z. Jokić, B. i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz biologije. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.

Ristić Dedić, Z. Jokić, B. i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz kemije. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.

Poglavlja u knjigama

Šabić, J. (2019). Kompetencija učiti kako učiti u Hrvatskoj. U: V. Vizek Vidović i I. Marušić (ur.), Kompetencija učiti kako učiti: teorijske osnove i istraživanja u hrvatskom kontekstu (str. 31-53). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Šabić, J. (2019). Populacijska perspektiva – visokoškolski odabiri hrvatskih srednjoškolaca u razdoblju od 2010. do 2017. godine. U: Z. Ristić Dedić i B. Jokić (ur.), Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca (str. 136-185), Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Radovi u časopisima

Mornar, M., Marušić, I. i Šabić, J. (2022). Academic self-efficacy and learning strategies as mediators of the relation between personality and elementary school students’ achievement. European Journal of Psychology of Education.
https://doi.org/10.1007/s10212-021-00576-8

Šabić, J., Baranović, B. i Rogošić, S. (2021). Teachers' Self-efficacy for Using Information and Communication Technology: The Interaction Effect of Gender and Age. Informatics in Education.
doi:10.15388/infedu.2022.11

Šabić, J. i Jokić, B. (2021). Elementary school pupils’ aspirations for higher education: The role of status attainment, blocked opportunities and school context. Educational studies, 47(2), 200-216.

Puzić, S., Šabić, J. i Odak, I. (2021). Vocational School Students' Aspirations for Higher Education and Selected Social Background Characteristics. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 57(6), 661-682.

Rogošić, S., Baranović, B. i Šabić, J. (2021). Primjena IKT-a u procesu učenja, poučavanja i vrednovanja u srednjim strukovnim školama: Kvalitativna analiza. Metodički ogledi, 28(1), 63-88.

Marušić, I., Kuterovac Jagodić, G., Erceg, I. i Šabić, J. (2020). Longitudinal study of individual, environmental and contextual factors predicting adaptation to the transition to lower secondary education. Learning and Individual Differences, 83, 101946.

Šabić, J., Matić Bojić, J. i Marušić, I. (2020). Gimnazija ili četverogodišnja strukovna škola? Osobne i socijalne odrednice odabira vrste srednjoškolskog obrazovanja. Revija za sociologiju, 50(2), 139-159.

Puzić, S., Šabić, J. i Odak, I. (2020). Inozemstvo, Zagreb ili neki drugi grad u Hrvatskoj? Društveno porijeklo, racionalnost izbora i aspiracije srednjoškolaca prema mjestu studiranja. Revija za sociologiju, 50(2), 285-308.

Puzić, S., Odak, I. i Šabić, J. (2019). Educational outcomes and aspirations of upper secondary school students: The cultural capital and relative risk aversion perspectives. Sociologija, 61(3), 368-388.

Šabić, J. (2016). Understanding the Country’s Underachievement in International Assessment: Differential Item and Bundle Functioning Approach. CADMO, 24(1), 5-19.

Šabić, J. (2014). Usporedba rezultata pristupnika iz različitih dijalektalnih regija na zadacima vezanim uz tekstove pisane čakavskim narječjem u ispitu državne mature iz Hrvatskog jezika. Suvremena psihologija, 17(1), 21-33.

Ćurković, N., Šabić, J. i Buljan Culej, J. (2010). Lista za procjenu kvalitete zadataka. Suvremena psihologija, 13(2), 257-273.

Bibliografija