Ljudi

Jelena Zlatar Gamberožić

Viša znanstvena suradnica

 • Matični broj iz upisa znanstvenika: 290355
 • Naziv radnog mjesta: Viša znanstvena suradnica
 • Područje rada: sociologija prostora, urbana sociologija, ruralna sociologija

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2022.

Izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje sociologija, na Sveučilištu u Zagrebu

2020.

Primljena na radno mjesto više znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje sociologija

2019.

Sudjelovanje na međunarodnoj ljetnoj školi pod naslovom International Summer School „Regional Development and Policy - A New Conceptualisation and Reality Check. Monday, June 10th 2019 - Friday, June, 14th 2019. Faculty of Economics, Business and Tourism, University of Split

2019.

Glavna urednica biblioteke Znanost i društvo pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu

2018.

Članica međunarodnog uredništva znanstvenog časopisa Politeia- Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci za društvena pitanja

2018.

Izabrana u zvanje više znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje sociologija

2014.

Primljena na radno mjesto znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje sociologija

2013. – 2018.

Izvršna urednica znanstvenog časopisa Sociologija i prostor Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu

2009. – 2014.

Sekcija Sociologija prostora (tajnica)

2012.

Izabrana u zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje sociologija

2012.

Doktorirala na poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s temom „Utjecaj društvenih aktera na urbane transformacije i obnovu Zagreba nakon 2000. godine“

2011.

STS Italia (Italian Society of Science and Technology Studies) ljetna škola “Cities, Infrastructures, Networks”, Alghero, Sardinija

2007. – 2011.

Poslijediplomski tečaj Social Structures and Institutions: The Quest for Social Justice, IUC, Dubrovnik

2006.

Upisala Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2006.

Diplomirala na Jednopredmetnom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2004.

Diplomirala na Dvopredmetnom studiju sociologije i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2000.

Jezična XVI (Križanićeva) gimnazija u Zagrebu

Istraživački projekti

2024. - 2022.

Utjecaj pandemije COVID-19 na turizam: primjeri odabranih srednjodalmatinskih otoka Hvara i Brača (MZOS, programska sredstva, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) (voditeljica projekta)

2024. - 2020.

Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekolokih sustava (znanstveni projekt iz socijalne ekologije i ruralne sociologije, uspostavni projekt Hrvatske zaklade za znanost, Hrvatska zaklada za znanost UIP-2019-04-5257) ) (suradnica na projektu)

2023. - 2022.

Valorizacija baštine, kulturnog krajolika i prostornih transformacija Jadranske Hrvatske (znanstveni projekt, Filozofski fakultet  Sveučilišta u Zagrebu) (MZOS, programska sredstva, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) (suradnica na projektu)

2023. - 2020.

Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske (HRZZ i ARRS) (suradnica na projektu)

2021. - 2020.

Izrada sociološke studije pri Programu cjelovite obnove povijesne jezgre grada Zagreba (Donjeg i Gornjeg grada) nakon potresa iz ožujka 2020. godine. (Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba i IDIZ) (suradnica na projektu)

2021. - 2020.

Prednosti i nedostaci specifičnog razvoja turizma na većim jadranskim otocima: primjer grada Hvara na otoku Hvaru (MZOS, programska sredstva, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) (voditeljica projekta)

2020. - 2019.

Komparacija turističkih odrednica mjesta Povlja na otoku Braču 2009. i 2019. godine (MZOS, programska sredstva, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) (voditeljica projekta)

2020. - 2019.

School Strike 4 Climate Croatia: ekološki stavovi i ekološki aktivizam učenika srednjih škola u gradu Zagrebu (znanstveni projekt iz socijalne ekologije, Filozofski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu) (suradnica na projektu)

2019. - 2018.

Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane. Komparacija sa zagrebačkim centrom (bilateralni znanstveno-istraživački projekt između Hrvatske i Slovenije, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Urbanistični inštitut Republike Slovenije) (suradnica na projektu)

2018. - 2016.

Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane (MZOS, programska sredstva, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) (suradnica na projektu)

2018. - 2016.

Kvaliteta života znanstvene populacije u Hrvatskoj (MZOS, programska sredstva, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) (suradnica na projektu)

2016. - 2015.

Dimenzije održivog razvoja otoka Brača: primjer mjesta Bola (MZOS, programska sredstva, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Sveučilište u Zadru) (suvoditeljica projekta)

2016. - 2015.

Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja (bilateralni znanstveno-istraživački projekt između Hrvatske i Crne Gore, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Filozofski fakultet u Nikšiću) (suradnica na projektu)

2015. - 2014.

Kvaliteta života u novostambenim naseljima / lokacijama u Zagrebačkoj mreži naselja (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) (suradnica na projektu)

2015. - 2014.

Dimenzije održivog razvoja otoka Brača: primjer mjesta Postira (MZOS, programska sredstva, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Sveučilište u Zadru) (suvoditeljica projekta)

2013. - 2007.

Akteri društvenih promjena u prostoru (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) (suradnica na projektu)

2007. - 2006.

Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije (MZOS, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) (suradnica na projektu)

Odabrana bibliografija

Zlatar Gamberožić, Jelena; Ursić, Sara. Aspects of Environmental Sustainability for Tourism Development- Women's Experiences from the Island of Brač. U: Preserving, evaluating and developing the Mediterranean. Jurčević, K ; Kaliterna Lipovčan, Lj ; Medić, R ; Ramljak , O. (ur.). Zagreb: Institute of Social Sciences Ivo Pilar VERN' University Scientific Council for Anthropological Research, Croatian Academy of Sciences and Arts (HAZU), 2023. str. 153-161

Zlatar Gamberožić, Jelena. Komparacija razvojnih tendencija turizma na primjerima naselja otoka Brača i Hvara-kako dalje? Turizam i stanovanje : radovi sa znanstveno- stručnog e-kolokvija održanog 17. svibnja 2021., u suradnji s časopisom Mjera. Poljanec-Borić, Saša i Bašić, N. (ur.). Zagreb: Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za likovne umjetnosti, Znanstveno vijeće za turizam i prostor, 2023. str. 73-91

Svirčić Gotovac, Anđelina Adamović, Mirjana and Zlatar Gamberožić, Jelena. Main Challenges of Post-Earthquake Renovation in the Case of Zagreb City Center. Journal of Regional and City Planning, 32 (2022), 2; 115-132 doi:10.5614/jpwk.2022.32.2.7

Zlatar Gamberožić, Jelena; Svirčić Gotovac, Anđelina (2021). Komparacija turističkih scenarija razvoja Povalja na otoku Braču 2009. i 2019. Socijalna ekologija, 30 (1): 3-25

Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar Gamberožić, Jelena; Nikšič, Matej (2021). Public participation in post-communist cities between stagnation and progress: The examples of Zagreb and Ljubljana. Urbani izziv, 32 (2021), 1: 75-84

Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar Gamberožić, Jelena; Adamović, Mirjana (2021). Obnova zagrebačkog Donjeg grada nakon potresa iz perspektive stanara. Sociologija i prostor, 59: 135-159.

Zlatar Gamberožić, Jelena (2021). The Development of Tourism on Large Croatian Islands: The Case of Hvar Town on the Island of Hvar. Journal of Marine and Island Cultures, 10 (2021), 2; 1-25

Zlatar Gamberožić, Jelena; Ursić, Sara; Vukić, Jana (2021). Socio-prostorni pristup definiranju i istraživanju otpornosti i održivosti. Socijalna ekologija, 30 (3): 369-393

Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar Gamberožić, Jelena (2020) Obrana javnih prostora u zagrebačkim slučajevima „Čuvamo naš park“ i „Vratite magnoliju“. Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja 58 , 1 (216): 5-31

Zlatar Gamberožić, Jelena (2019) Revitalization paths of urban centers: tentative observational comparison of two cities: Ljubljana and Zagreb. Družboslovne razprave, XXXV, 90, 83-104

Zlatar Gamberožić, J. (2018). Primjeri urbane obnove šireg gradskog centra grada Zagreba. Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Novi koncept urbanog razvoja Banjaluke: između privatnih interesa i potreba građana. Banja Luka, Republika Srpska (27.10.2017). U: Perić Romić, R; i Savić, D. (ur.) Novi koncept urbanog razvoja Banjaluke: između privatnih interesa i potreba građana. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, str. 107-133.

Zlatar Gamberožić, J.; Tonković, Ž. (2016). From mass tourism to sustainable tourism: a comparative case study of the island of Brač. Socijalna ekologija, 24, 2-3, 85-102.

Zlatar Gamberožić, Jelena (2016) Aspekti specifičnih oblika urbane obnove i revitalizacije u Zagrebu i Podgorici. U: A. Svirčić Gotovac i Rade Šarović, ur. Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja. Biblioteka Znanost i društvo, 38. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, str. 65-104.

Zlatar Gamberožić, Jelena; Svirčić Gotovac, Anđelina (2016). Transformation of public space in Zagreb since 2000. U: Joãc Teixeira Lopes, Ray Hutchison, eds. Public spaces: times of crisis and change. Bingley: Emerald Group Publishing. Research in Urban Sociology, 15, str. 105-126.

Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena (2015). Urban Processes in Zagreb. Residential and Commercial Developments. Hrvatski geografski glasnik 77 (1): 29-45.

Zlatar, J. (2015). The quality of housing at the subjective level: aesthetic and ecological aspects of the neighbourhood and citizen participation. U: Svirčić Gotovac, A. i Zlatar, J. (Ur.). Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Posebna izdanja, str. 75-114.

Tonković Željka; Zlatar, Jelena (2014). Sustainable Development in Island Communities: the Case of Postira. European Countryside 3: 254-269.

Zlatar, J. (2014). City Profile. Zagreb Cities. The International Journal of Urban Policy and Planning. 39, str. 144-155.

Zlatar, J. (2013.) Urbane transformacije suvremenog Zagreba. Sociološka analiza (monografija). Zagreb: Plejada i Institut za društvena istaživanja.

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2013) Housing Quality and Lost (Public) Space in Croatia. RealCorp 2013: Plannning Times. Schrenk, M.; Popovich, V.V.; Zeile , P.; Elisei, P. (eds). Rome: Tagungsband/Proceedings Real Corp, pp. 399-405.

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (Ur.) (2012.) Akteri društvenih promjena u prostoru; Transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj (zbornik radova međunarodne konferencije). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Zlatar, J. (2011). Utjecaj trgovačkih centara (kao ne-mjesta) u gradu Zagrebu na nestajanje javnog prostora. U: Čapo, J.; Gulin Zrnić, V. (Ur.) Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture. Zagreb: Biblioteka Nova etnografija, str. 317-331.

Zlatar, J. (2010). Odrednice turističke djelatnosti u smjeru održivog razvoja – primjer mjesta Povlja na otoku Braču. Sociologija i prostor: Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja 48, 187 (2): 247-273.

Seferagić, D.; Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2009). Sociological Approach to Landscapes in Croatia: Examples of the Mediterranean Landscape. U: Mohović, R.; Dumbović Bilušić, B.; Lipovac, N. (Ur.) Mošćenički zbornik. Mošćenice: Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga u suradnji s Hrvatskom sekcijom ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove), str. 45-65.

Zlatar, J. (2008). Anthony Giddens: Refleksivna projekcija osobnosti. Revija za sociologiju 39 (3): 161-182.

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2008). Akteri rekonstrukcije Cvjetnoga trga u Zagrebu. Sociologija i prostor: Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja 46, 179 (1): 53-76.

Zlatar, J. (2007). Anthony Giddens: Značenje i transformacija intimnosti. Filozofska istraživanja 2 (106): 441-451.

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2007). Rekonstrukcija Central Business District (CBD) – primjer Cvjetnog trga u Zagrebu. U: Spasić, N. (Ur.) Održivi prostorni razvoj gradova. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 25-43.

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2007). Prehrana i zdravlje kao elementi kvalitete života u mreži naselja Hrvatske. Sociologija i prostor: Časopis za istraživanja prostornoga i sociokulturnoga razvoja 45, 175 (1): 29-61.

Bibliografija

Nastavna djelatnost

 • 2021. - Vanjska suradnica na studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Sociologija grada)

Članstva i funkcije

 • 2021. - 2024. Članica hrvatskog tima iz IDIZ-a u ENHR-u – European Network for Housing Research (Europskoj mreži za istraživanje stanovanja)
 • 2021. - Glavna urednica biblioteke Posebna izdanja pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu
 • 2019. - Glavna urednica biblioteke Znanost i društvo pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu
 • 2018. - Članica međunarodnog uredništva znanstvenog časopisa Politeia- Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci za društvena pitanja
 • 2015. - Institutsko (IDIZ) kolektivno članstvo u ESI-i (European Sociological Association)
 • 2009. - 2015. Tajnica sekcije Sociologija prostora osnovane u sklopu Hrvatskog sociološkog društva
 • 2013. - Institutsko (IDIZ) kolektivno članstvo u ISA-i (internationaSociological Association)
 • 2006. - Hrvatsko sociološko društvo (HSD)