Ljudi

Jelena Matić Bojić

Znanstvena suradnica

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 334986
  • Naziv radnog mjesta: Pomoćnica ravnatelja
  • Područje rada: psihologija obrazovanja, ličnost, predrasude

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2021.

izabrana u znanstveno zvanje znanstvene suradnice

2018.

stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Naslov disertacije: Povezanost osobina ličnosti i kognitivnih sposobnosti sa sklonošću predrasudama prema različitim društvenim skupinama

2011.

stekla akademski naziv magistra psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2008.

stekla akademski naziv sveučilišna prvostupnica psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2023. –

Critical ChangeLab: Democracy meets arts: critical change labs for building democratic cultures through creative and narrative practices

2021. –

HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti učitelja širom Europe

2021. –

Uloga ličnosti, motivacije i socio-emocionalnih kompetencija u profesionalnoj dobrobiti učitelja u ranoj fazi karijere

2021.

Nacionalno praćenje učinaka pandemije bolesti COVID-19 i potresa iz 2020. godine na organizaciju odgojno-obrazovnih procesa i dobrobit učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj

2020. – 2023.

ESF projekt: Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima (TEMCO)

2018.

Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita

2017. – 2020.

Hand in Hand: Socijalne i emocionalne vještine za tolerantna i nediskriminativna društva (Pristup čitave škole)

2017.

Odnos građana Zagreba prema integraciji migranata i njihovim ljudskim pravima

2016. – 2019.

Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene

2015. -

Istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola

2014. – 2015.

Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u jugoistočnoj Europi

2013. – 2016.

Građanska kompetencija, predrasude i diskriminacija kod učenika/ca srednjih škola

2013. – 2015.

Razvoj kurikulumske kulture: Osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma

2012. – 2013.

Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj

Odabrana bibliografija

Matić Bojić, J. i Bovan, K. (2024). Political knowledge of youth and their proneness to prejudice: Empirical test of direct and indirect effect via right-wing authoritarianism. Citizenship, Social and Economics Education, 14788047231225378.
https://doi.org/10.1177/14788047231225378

Löw, A., Puzić, S., i Matić Bojić, J. (2022). Anti-immigrant prejudice in a post-socialist context: the role of identity-based explanations. Ethnic and Racial Studies, 45(1), 113-132.
https://doi.org/10.1080/01419870.2020.1862891

Bratko, D., Matić Bojić, J., i Pocrnić, M. (2021). Genetic and environmental contribution to social dominance orientation and its overlap with HEXACO personality traits: a twin study. Psihologijske teme, 30(1), 1-29.
https://doi.org/10.31820/pt.30.1.1

Matić Bojić, J. (2020). Odnos ličnosti i predrasuda: Teorijska osnova i pregled empirijskih nalaza. Psihologijske teme, 29(3), 707-728.
https://doi.org/10.31820/pt.29.3.11

Matić, J., Löw, A. i Bratko, D. (2019). Personality and ideological bases of anti-immigrant prejudice among Croatian youth. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45(13), 2387-2406.
https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1444470

Bibliografija

Nastavna djelatnost

  • 2015. – 2020. Vanjska suradnica na kolegijima Uvod u psihologiju i Socijalna psihologija, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • 2014. Vanjska suradnica na kolegiju Psihologija obrazovanja: Motivacijsko-socijalni procesi, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu