Ljudi

Iva Odak

Znanstvena suradnica

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 298641
  • Naziv radnog mjesta: Predstojnica znanstvenoistraživačkog odsjeka u Centru za istraživanje znanosti i obrazovanja
  • Područje rada: sociologija obrazovanja

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2017.

Izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje sociologija, na Sveučilištu u Zagrebu

2017.

Izabrana u zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje sociologija

2015.

Doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2007.

Diplomirala sociologiju na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 

Istraživački projekti

2021. – 2024.

HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti učitelja širom Europe

2020. –

ESF projekt: Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima (TEMCO)

2019. – 2020.

Izrada studije na temu socijalne dimenzije visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

2017. – 2020.

Hand in Hand: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach)

2016. – 2019.

Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene

2017. – 2018.

Socijalni aspekti studijskog uspjeha i napuštanja studija studenata Sveučilišta u Zagrebu (suvoditeljica)

2017. – 2018.

Analiza stanja i potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju vezanih uz informiranje o visokoškolskim izborima i postupcima upisa na studijske programe preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta

2016. – 2017.

Odabir studija, obrazovna postignuća i obiteljsko porijeklo: horizontalne razlike u sustavu visokog obrazovanja (suvoditeljica)

2013. – 2016.

Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija

2013. – 2015.

E-quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

2007. – 2013.

Podizanje i ujednačavanje kvalitete obveznog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

2007. – 2010.

Samovrednovanje škola – prva iskustva u osnovnim školama u Hrvatskoj

2009.

Analiza modela financiranja studija u Hrvatskoj i Europi

2006. – 2009.

Crime as a Cultural Problem -The Relevance of Perceptions of Corruption to Crime Prevention. A Comparative Cultural Study in the EU-Accession States Bulgaria and Romania, the EU-Candidate States Turkey and Croatia and the EU-States Germany, Greece and United Kingdom

Odabrana bibliografija

Puzić, S., Šabić, J. i Odak, I. (2020). Inozemstvo, Zagreb ili neki drugi grad u Hrvatskoj? Društveno porijeklo, racionalnost izbora i aspiracije srednjoškolaca prema mjestu studiranja. Revija za sociologiju. 50 (2), 285-308.

Puzić, S., Odak, I. i Šabić, J. (2019). Educational Outcomes and Aspirations of Upper Secondary School Students: The Cultural Capital and Relative Risk Aversion Perspectives. Sociologija. 61 (3), 368-388.

Odak, I. i Puzić, S. (2019) Perspektiva društvenog podrijetla – Želje, planovi i stavovi učenika završnih razreda srednjih škola o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje. U: Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca / Ristić Dedić, Z. i Jokić, B. (ur.) Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2019. 84-104.

Puzić, S., Gregurović, M. i Košutić, I. (2018) Kulturni kapital i obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, Njemačkoj i Danskoj: usporedna analiza PISA 2009 podataka. Revija za socijalnu politiku (25) 2; 133-157.

Košutić, I. (2017) The Role of Cultural Capital in Higher Education Access and Institutional Choice. Center for Educational Policy Studies Journal. Vol. 7, No. 1: 149 – 169.

Doolan, K.; Košutić, I.; Barada, V. (2016). Reinforcing social disadvantage: Institutional habitus in Croatian higher education. U: Die Organisation von Bildung: Soziologische Analysen zu Schule, Berufsbildung, Hochschule und Weiterbildung / Leeman, Regula Julia ; Imdorf, Christian ; Powell, Justin J.W. ; Sert, Mihael (ur.). Weinheim : Beltz Juventa. Str. 308-329.

Puzić, S.; Gregurović, M. i Košutić I. (2016) A Shift in Perspective: An Analysis of PISA 2009 Data for Croatia. British Journal of Sociology of Education. Vol. 37 (2016), No 7: 1056-1076.

Košutić, I.; Puzić, S.; Doolan, K. (2015). Društveni i institucionalni aspekti odluke o studiranju i odabira visokoškolske institucije. U: Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? – Pristup visokom obrazovanju i odabir studija / Baranović, Branislava (ur.). Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, str. 123-163.

Puzić, S.; Košutić, I. (2015). Sociološki pristupi razumijevanju društvenih nejednakosti u obrazovanju. U: Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? – Pristup visokom obrazovanju i odabir studija / Baranović, Branislava (ur.). Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, str. 41-70.

Odak, Iva; Ristić Dedić, Zrinka; Bezinović, Petar; Rister, Damir (2010.) Kako škole vide sebe: Analiza samoevaluacijskog upitnika u projektu samovrednovanja škola // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.). Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010. Str. 63-95.

Ristić Dedić, Zrinka; Bezinović, Petar; Odak, Iva; Rister, Damir. (2010) Analiza prednosti, nedostataka, mogućnosti i zapreka u radu škola // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.). Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010. Str. 97-108.

Čaldarović, Ognjen; Štulhofer, Aleksandar; Kufrin, Krešimir; Glavašević, Bojan; Odak, Iva; Gregurović, Margareta; Detelić, Martina (2009) Combating Corruption in Croatia: From Expert Perceptions to Policy-Oriented Action Strategies and Back. // Revija za sociologiju. 40[39] (2009) , 1-2; 3-22

Odak, I. (2003). Moda u društvu: suvremena sociologijska tumačenja. Revija za sociologiju, Vol. 34, No. 1-2: 96-107.

Bibliografija

Nastavna djelatnost

  • 2020. Nositeljica kolegija 'Sociologija obrazovanja' i 'Umjetnost, društvo i obrazovanje' na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
  • 2017. –  2018. Vanjska suradnica u izvođenju nastave na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kolegiju Obrazovanje i društvo
  • 2011. –  2013. Asistentica u izvođenju nastave na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kolegiju Uvod u analitičku sociologiju