Ljudi

Branko Ančić

Viši znanstveni suradnik

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 300040
  • Naziv radnog mjesta: Viši znanstveni suradnik
  • Područje rada: sociologija religije, sociologija održivog razvoja, sociologija zdravlja

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2019.

Izabran u zvanje višeg znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje sociologija

2017.

Izabran za naslovnog docenta na Sveučilištu u Rijeci

2014.

Izabran u zvanje znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje sociologija

2013.

Doktorirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Vjerska zajednica kao socijalni resurs: istraživanje o povezanosti religije i zdravlja

2013.

Završio program Akademije za politički razvoj (program Vijeća Europe za politički razvoj)

2008. – 2013.

Poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2010.

Boravak na GESIS – Leibniz Institute für Sozialwissenschaften u EUROLAB-u (financiran od FP7 Europske komisije) u sklopu dobivene istraživačke stipendije

2010.

Međunarodna ljetna škola u organizaciji Institut für die Wissenschaften vom Menschen s temom Religion in Public Life (Cortona, Italija)

2007.

Kontinuirano sudjelovanje na godišnjem poslijediplomskom kursu Future of Religion u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku

2006.

Diplomirao sociologiju i kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s temom Erich Fromm i kultura kapitalizma: reaktualizacija i strukturalno određenje

Istraživački projekti

2007. –

ISSP – International Social Survey Program, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (voditelj projekta)

2021. –

Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima (SOCFISH) (suradnik); Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.

2021. –

METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj) (voditelj istraživačkog djela projekta). Projekt financira Europska unija kroz Europski socijalni fond (ESF).

2020. - 2022.

Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (voditelj projekta); Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.

2018.

Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja, Sveučilište u Rijeci (suradnik); Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.

2018.

Europska noć istraživača – Techno-Past Techno-Future, Projekt je financiran putem Okvirnoga programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020 (2014. – 2020.).

2016. – 2018.

Participativno upravljanje prirodnim resursima – Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (voditelj istraživanja). Projekt financiran kroz Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) u sklopu IPA 2012.

2016. – 2017.

Istraživanje provedbe i učinka programa ERASMUS+ – Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) (voditelj projekta). Projekt financira AMPEU.

2016. –

Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti, Sveučilište u Zadru (suradnik); Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.

2015. – 2016.

Nove paradigme u istraživanju održivosti: zelene ekonomije i dobrobit mladih, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (voditelj istraživanja)

2015.

Znanjem do toplog doma – istraživanje energetskog siromaštva, Društvo za oblikovanje održivog razvoja

2013.

CLICK – Povećanje razumijevanja klimatsko-energetske politike Europske unije i njenog utjecaja na svakodnevni život, Društvo za oblikovanje održivog razvoja

2013.

Društveni i ekonomski učinci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

2007. – 2013.

Manje vjerske zajednice kao akteri religijskih promjena u Hrvatskoj, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

2011.

Stavovi i iskustva nereligioznih roditelja prema religiji i vjeronauku u javnim školama u Republici Hrvatskoj, Rosa Luxemburg Stiftung, Forum za slobodu odgoja, Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta „Protagora“

2010.

Religiosity and Secularity as Causal Variables in Quantitative Models, GESIS – Leibniz Institute für Sozialwissenschaften (Köln, Njemačka)

2010.

Religiosity, Secularity and Plurality as Causal Variables in Quantitative Models, GESIS – Leibniz Institute für Sozialwissenschaften (Köln, Njemačka)

2007. – 2009.

REVACERN – Religion and Values: Central and Eastern European Research Newtwork (suradnik – stipendist u tri navrata)

Odabrana bibliografija

Bibliografija