Ljudi

Boris Jokić

Viši znanstveni suradnik

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 263910
  • Naziv radnog mjesta: Viši znanstveni suradnik
  • Područje rada: obrazovne znanosti, psihologija

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2009.

dr. sc. –  Faculty of Education, University of Cambridge, UK; Tema disertacije: „Science and Religion in Croatian Elementary Education: Pupils’ Attitudes and Perspectives“.

2005.

MPhil –  Faculty of Education, University of Cambridge, UK: Tema rada „Religious Education in Croatia – A Case to be Opened“

2001.

B.Sc – Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Tema rada „Utjecaj pasivne izloženosti stereotipu na uradak u testu opće informiranosti“

2018.

Viši znanstveni suradnik

2010.

Znanstveni suradnik

2009.

Viši asistent

2002.

Znanstveni novak

Znanstveno-istraživački projekti

2021. – danas

„Promjene u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja uzrokovane COVID-19 pandemijom: učinci na obrazovna iskustva, dobrobit i aspiracije učenika u Republici Hrvatskoj (EWAchange) – Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

2020. – 2021.

„Nacionalno praćenje učinaka pandemije bolesti COVID-19 na sustav odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske“ (naručitelj Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

2019. – danas

Programski projekt Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu „Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS) – nastavak praćenja u 2019. i 2020."

2016. – 2019.

Voditelj istraživanja „Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS)” – Uspostavni projekt Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ)

2017. – 2018.

Suvoditelj projekta „Analiza stanja i potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju vezanih uz informiranje o visokoškolskim izborima i postupcima upisa na studijske programe preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU)“ (naručitelj Agencija za znanost i visoko obrazovanje)

2015. – 2016.

Suvoditelj projekta „Istraživanje razvijenosti kompetencije „učiti kako učiti“ kod učenika Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske, Varaždinske i Međimurske županije“ (naručitelj Županijska stručna vijeća pedagoga osnovnih škola Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske, Varaždinske i Međimurske županije)

2014. – 2015.

Suvoditelj projekta „Istraživanje razvijenosti kompetencije „učiti kako učiti“ kod učenika 4. i 7. razreda osnovnih škola Grada Zagreba“ (naručitelj Županijsko stručno vijeće pedagoga osnovnih škola Grada Zagreba)

2011. – 2014.

Suvoditelj projekta „Analiza upisa na studijske programe visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj na osnovu rezultata na ispitima Državne mature“ (naručitelj Agencija za znanost i visoko obrazovanje)

2011.

Suvoditelj projekta „Istraživanje uvjeta, načina i postupaka izricanja negativnih pedagoških mjera i procjene njihove učinkovitosti iz perspektive učenika i djelatnika osnovnih škola u Republici Hrvatskoj“ (naručitelj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa)

2010. – 2011.

Suvoditelj projekta „Analitičko povezivanje rezultata vanjskog vrednovanja obrazovnih postignuća iz prirodoslovnog područja (predmeti Biologija, Fizika, Kemija) s obilježjima škole, predmetnih nastavnika i učenika“ (naručitelj Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje)

2010. – 2011.

Suvoditelj projekta „Analiza konstruktne valjanosti i drugih metrijskih karakteristika ispitnih materijala Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje (NCVVO) iz prirodoslovnog područja (predmeti Biologija, Fizika, Kemija)“ (naručitelj Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje)

2008. – 2012.

Autor i voditelj međunarodnog znanstveno razvojnog projekta „Private tutoring – developing policy options“ u Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Estoniji, Gruziji, Hrvatskoj i Mongoliji (naručitelj NEPC-Network of Educational Policy Centres)

2010. – 2011.

Suradnik na projektu „Stvaranje analitičke podloge za izradu i zagovaranje uključivanja kurikuluma mirovnog obrazovanja u sustav formalnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj“ (naručitelj Centar za mirovne studije, voditelj dr. sc. Saša Puzić)

2010.

Suvoditelj projekta „Analiza zaključnih ocjena učenika trećih i sedmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj“ (naručitelj Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa)

2009.

Suvoditelj projekta „Usklađenost nekih pokazatelja kvalitete obrazovanja u osnovnim školama Republike Hrvatske s Državnim pedagoškim standardima i usporednim vrijednostima u europskim zemljama“ (naručitelj Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa)

2009.

Suvoditelj projekta „Analiza neopravdanog izostajanja učenika osnovnih škola Republike Hrvatske“ (naručitelj Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa)

2007. – 2013.

Viši znanstveni asistent na projektu „Ujednačavanje i podizanje kvalitete hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja“ (MZOS – voditelj prof. dr. sc. Nikola Pastuović)

2006. – 2011.

Suradnik na projektu International Social Survey Programme (ISSP) pri Institutu za društvena istraživanja (IDIZ) (voditeljica dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov)

2006. – 2007.

Autor međunarodnog i voditelj nacionalnog projekta „Ključne kompetencije ‘učiti kako učiti’ i ‘poduzetništvo’ u osnovnom školstvu Republike Hrvatske” (naručitelj European Training Foundation, Torino, Italija)

2004. – 2005.

Suvoditelj hrvatskog dijela projekta „Education in a Hidden Marketplace: Monitoring Private Tutoring” (naručitelj Open Society Instititute, Budimpešta)

2003. – 2007.

Znanstveni novak na projektu „Evaluacija nastavnih programa i izrada modela kurikuluma za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj“ (MZOS – voditeljica dr. sc. Branislava Baranović).

Odabrana bibliografija

Autorske knjige

Jokić, B., Ristić Dedić, Z., Erceg, I., Košutić, I., Kuterovac Jagodić, G., Marušić, I., Matić Bojić, J. i Šabić, J. (2019). Obrazovanje kao cilj, želja i nada. Završno izvješće znanstveno-istraživačkog projekta Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. ISBN 978-953-6218-82-0

Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2018). Cjelovita kurikularna reforma: Izvorne ideje i procesi. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung. ISBN 978-953-7043-78-0

Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2018). Metodološki priručnik za izradu kurikuluma: područja kurikuluma, međupredmetne teme, predmeti. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. ISBN 978-953-8218-80-6

Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2014). Postati student u Hrvatskoj. Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje. ISBN 978–953–7584–10-8

Jokić, B. (2013). Science and Religion in Croatian Elementary Education: Pupils’ Attitudes and Perspectives. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Jokić, B., Ristić Dedić, Z. i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Fizike. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istaživanja u Zagrebu.

Ristić Dedić, Z., Jokić, B.  i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Biologije.  Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istaživanja u Zagrebu.

Ristić Dedić, Z., Jokić, B.  i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Kemije.  Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istaživanja.

Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2007). U sjeni: privatne instrukcije u obrazovanju Republike Hrvatske; Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Uredničke knjige

Ristić Dedić, Z. i B. Jokić (ur.), (2019). Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca. Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Bray, M, Kwo, O i Jokić, B. (ur.) (2015). Researching Private Supplementary Tutoring Methodological Lessons from Diverse Cultures. Hong Kong, Comparative Education Research Centre (CERC) University of Hong Kong and Dordrecht, Springer International Publishing. ISBN 978-988-14241-3-6

Jokić, B. (ur). (2013). Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia. Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).

Jokić, B. (ur.). (2007). Key Competences ‘Learning to Learn’ and ‘Entrepreneurship’ in Croatian Elementary Education. Torino: European Training Foundation.

Poglavlja u knjigama

Jokić, B. (2019). Obrazovna perspektiva–želje, planovi i stavovi učenika završnih razreda srednjih škola o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje. U: Z. Ristić Dedić i B. Jokić (ur.), Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca (str. 34-64). Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2019). Vrijedi li učiti (u Hrvatskoj) – učenička perspektiva instrumentalnosti obrazovanja i Hrvatske kao okružja za učenje i obrazovanje. U: V.Vizek Vidović i I.Marušić (ur.), Kompetencija Učiti kako učiti – teorijske osnove i istraživanja u hrvatskom kontekstu (str. 221-236). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Ristić Dedić, Z. i Jokić, B. (2019). Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje – Uvodna razmatranja. U: Z. Ristić Dedić i B. Jokić (ur.), Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca (str. 7-12). Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2019). Metodologija istraživanja prijelaza iz srednjeg u visoko obrazovanje – Upotreba nacrta miješanog modela. U: Z. Ristić Dedić i B. Jokić (ur.), Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca (str. 15-33). Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Ristić Dedić, Z. i Jokić, B. (2019). Zaključna razmatranja. U: Z. Ristić Dedić i B. Jokić (ur.), Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca (str. 187-193). Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2018). Celovita kurikularna reforma na Hrvaškem. U: S. Gaber i V. Tašner (Ur.), Misliti socijalne inovacije (str. 287-293). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. ISBN 978-961-253-236-9

Jokić, B. (2015). A Qualitative Comparison of Private Tutoring in Azerbaijan, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Estonia and Georgia: Lessons from Design and Implementation u Bray, M, Kwo, O i Jokić, B. (ur.) (2015). Researching Private Supplementary Tutoring Methodological Lessons from Diverse Cultures (p. 77-96). Hong Kong, Comparative Education Research Centre (CERC) University of Hong Kong and Dordrecht, Springer International Publishing. ISBN 978-988-14241-3-6

Jokić, B., Soldo, A. i Ristić Dedić, Z. (2013). Private Tutoring and Social Equity in Croatia and Bosnia & Herzegovina: A Comparative Qualitative Study. U M. Bray, A.E. Malawi & R. Sultana (ur.), Private Tutoring across the Mediterranean: Power Dynamics and Implications for Learning and Equity (p. 11-27). Rotterdam: Sense Publishers and Euro-Mediterranean Centre for Educational Research ISBN 978-94-6209-235-8 meko izdanje, ISBN 978-94-6209-236-5 tvrdo izdanje, ISBN 978-94-6209-237-2 e-knjiga

Jokić, B. & Ristić Dedić, Z. (2013). Conceptual framework of the decision concerning the use of private tutoring services. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 21-32). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).

Jokić, B. (2013). Methodological Considerations and Challenges. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 33-70). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).

Bregvadze, T. & Jokić, B. (2013). Characteristics of Formal Education Systes and the Decision Concerning the Use of Private Tutoring Services. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 71-114). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).

Soldo, A. & Jokić, B. (2013). The Roles of Teachers in the Decision Concerning the Use of Private Tutoring Services. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 115-162). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).

Kirss, L. & Jokić, B. (2013). Individual Pupil Characteristics and the Decision Concerning the Use of Private Tutoring Services. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 163-208). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).

Kazimzade, E. & Jokić, B. (2013). The Roles of Parents in the Decision Concerning the Use of Private Tutoring Services. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 209-238). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).

Ristić Dedić, Z., Jokić, B. & Kazimzade, E. (2013). Wider societal sphere and the decision concerning the use of private tutoring. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 239-263). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).

Ristić Dedić, Z. & Jokić, B. (2013). Equity issues related to the use of private tutoring services. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 265-301). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).

Jokić, B., Soldo, A. & Ristić Dedić, Z. (2013). Private Tutoring and Social Equity in Croatia and Bosnia & Herzegovina: A Comparative Qualitative Study. U: M. Bray, A.E. Malawi & R. Sultana (Ur.), Private Tutoring across the Mediterranean: Power Dynamics and Implications for Learning and Equity (str. 11-27). Rotterdam: Sense Publishers and Mediterranean Journal of Educational Studies.

Jokić, B. (2012). Obrazovanje i tržište rada: Nemogućnost sklada. U: Zakošek, N (ur) 5. Zagrebački ekonomksi forum (str. 19-34). Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert.

Puzić, S., Baranović, B., Doolan, K., Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2011) Istraživanje programskih pretpostavki te učeničkih, nastavničkih i ravnateljskih iskustava relevantnih za unaprjeđivanje mirovnog obrazovanja u osnovnim školama u Zenzerović Šloser, I. (ur.) Učiti za mir, Centar za mirovne studije, Zagreb, 51-132.

Znanstveni članci

Ristić Dedić Z. i Jokić, B. (2021). Changes to Pupils Competence Beliefs in the Visual Arts in Lower Secondary Education: A Longitudinal Perspective. Croatian Education Journal (Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje), Sp.Ed.No.2/2021, 49-65.

Ristić Dedić Z. i Jokić, B. (2021). Croatian pupils' perspectives on remote teaching and learning during the covid-19 pandemic. Društvena istraživanja, 30(2), 227-247.

Jugović, I., Matković, T. i Jokić, B. (2020). Rodna tipičnost visokoškolskih obrazovnih aspiracija tijekom srednje škole: intenzifikacija, konvergencija ili stabilnost. Revija za sociologiju, 50(2), 253-284.

Ristić Dedić Z. i Jokić, B. (2020) Roditeljske srednjoškolske aspiracije za djecu iz perspektive učenika pri kraju osnovnog obrazovanja. Revija za sociologiju, 50(2), 161-188.

Baketa, N., Ristić Dedić, Z. i Jokić, B. (2020). Jednaki i jednakiji: perspektive ravnatelja o državnoj maturi i mogućnostima ostvarivanja visokoškolskih aspiracija učenika strukovnih i gimnazijskih programa u Hrvatskoj. Revija za sociologiju, 50(2), 223-251.

Šabić, J. i Jokić, B. (2019). Elementary school pupils’ aspirations for higher education: the role of status attainment, blocked opportunities and school context. Educational Studies, DOI: 10.1080/03055698.2019.1681941

Radanović, I., Garašić, D., Lukša, Ž., Ristić Dedić, Z., Jokić, B. i Sertić Perić, M. (2016). Understanding of photosynthesis concepts related to students’ age u Lavonen, J., Juuti, K., Lampiselkä, J., Uitto, A., & Hahl, K. (ur.)., Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Science education research: Engaging learners for a sustainable future ; Part 1: Learning science: Conceptual understanding (p. 271-277). Helsinki: University of Helsinki. ISBN 978-951-51-1541-6

Jokić, B. i Hargreaves, L. (2015). An Easy A or a Question of Belief: Pupil Attitudes to Catholic Religious Education in Croatia. British Journal of Religious Education. Vol. 37, No. 1, 4-19. DOI: 10.1080/01416200.2014.905451. Print ISSN: 0141-6200 Online ISSN: 1740-7931

Jokić, B. (2010). Pupils’ attitudes towards biology, chemistry and physics in Croatian elementary education: A story of differences, u Eilks, I. i  Ralle, B. (ur.): Contemporary Science Education – Implications from Science Education Research about Orientations, Strategies, Assessment, Aachen: Shaker, 231-237.

Marinović Jerolimov, D. i Jokić, B. (2010). Religion and Youth in Croatia, u G. Giordan (ed.) Annual Review of the Sociology of Religion „Volume 1: Youth and Religion“, Leiden: Brill, 307-328.

Jokić, B i Ristić Dedić, Z. (2010). Razlike u školskom uspjehu učenika trećih i sedmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj s obzirom na spol učenika i obrazovanje roditelja: populacijska perspektiva. Revija za socijalnu politiku 17 (3), 345-362.

Baranović, B., Jokić, B. i Doolan, K. (2007). Teaching history in a post-war social context – The Case of Croatian Danube region. Intercultural education. (18) 5, 455-471.

Cijela bibliografija

Razvojni projekti

2021. – danas
Izrada i uvođenje predmeta „Škola i zajednica“ u srednjoškolsko obrazovanje Republike Hrvatske 

2015. – 2016.
Cjelovita kurikularna reforma – Vlada RH

2012. – 2014.
Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije Republike Hrvatske – Vlada RH i Sabor RH

2020. – danas
Aktualna praksa izdavanja i primjene dopunske isprave o studìju u Republici Hrvatskoj te izrada koncepta i tehničke specifikacije platforme za digitalizaciju diplome i dopunske isprave o studiju – Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

2013. – 2014.
Izrada Modela osnovnog obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj koautor novog modela osnovnog obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj u okviru projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Implementacija EU agende obrazovanja odraslih“

2013. – 2014.
Osmišljavanje i izrada e-learning modula „Vrednovanje i ocjenjivanje“ u okviru projekta „Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika“ – Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO)

Aktivnosti u stručnim skupinama / povjerenstvima / uredničkim odborima

2015. – 2016.
Voditelj Ekspertne radne skupine za provedbu Cjelovite kurikularne reforme

2014. – 2016.
Član Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske

2018. – danas
Član međunarodnog savjetodavnog odbora mreže NECE – Networking European Citizenship Education

2016. – danas
Član međunarodnog znanstvenog uredničkog odbora (Editorial Board) znanstvenog časopisa ‘PROSPECTS – Comparative Journal of Curriculum, Learning, and Assessment’ u izdanju UNESCO i Springer

2017. – danas
Član savjetodavnog odbora (Advisory Board) međunarodne mreže Networking European Citizenship Education (NECE)

2019. – danas
Recenzent ERC projekata, Bruxelles

2014. – 2017.
Član Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović

2012. – 2014.
Član Nacionalnog operativnog tijela za izradu Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije Republike Hrvatske te više radnih skupina u okviru izrade Strategije

2011. – 2014.
Član Tematske radne skupine Europske Unije za Rano napuštanje školovanja

2010. – 2013.
Član međunaodne drafting grupe International Social Survey Programme (ISSP) za istraživački modul „National Identity III“ provedenog 2013. godine

2007.
Član organizacijskog odbora međunarodne poslijediplomske konferencije „Kaleidoscope“, Faculty of Education, University of Cambridge, Velika Britanija

2005. – 2006.
Član međunarodnog organizacijskog odbor 10. EARLI JURE (Junior Research Chapter of the European Association for Research in Learning and Instruction) konferencije „Models and Learning: Theory, Design and Application“ Tartu, Estonija