Ljudi

Anja Gvozdanović

Viša znanstvena suradnica

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 298663
  • Naziv radnog mjesta: Viša znanstvena suradnica
  • Područje rada: politička kultura mladih, socijalni kapital, građanska participacija mladih, povjerenje, izgradnja mira

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2019.

izabrana u zvanje više znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje sociologija

2014.

izabrana u zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje sociologija

2013.

doktorica sociologije; Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2007.

diplomirana sociologinja; Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2023. - 2026.

Podizanje svijesti o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju nad djevojčicama i ženama te stvaranje sigurnijeg online okruženja

2023. - 2024.

Istraživanje mladih u Jugoistočnoj Europi 2023-24: studija o mladima u Hrvatskoj

2023. - 2024.

MOJ DOM. Izbjeglice, migracije i izbrisana sjećanja u razdoblju nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji

2022. - 2025.

YO-VID 22: Dobrobit mladih i strukture potpore prije, tijekom i nakon COVID-19 pandemije

2018. – 2023.

Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja (ForOR), HRZZ

2017. – 2019.

Istraživanje mladih u Jugoistočnoj Europi 2018 – Hrvatska

2016. – 2020.

Divided Past – Joint Future, IPA projekt u okviru clustera Civil Society Facility and Media Programme 2004-2015

2015.

Provedba dva nacionalno reprezentativna istraživanja GOOD Inicijative za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole, financirano od strane The Open Society Foundations.

2014.

Evaluacija institucije Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske

2013. – 2014.

Participacijski program UNESCO-a: Mlade žene u postjugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike

2012.

Shellovo istraživanje mladih u Hrvatskoj (u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert)

2012.

Istraživanje kapaciteta udruga za povlačenje sredstava EU fondova Kvalitetom do uspjeha u suradnji s Udrugom za građansko obrazovanje i društveni razvoj.

2008. – 2009.

PHARE Youth projekt: Mladi i izgradnja mira, u suradnji sa Centrom za mirovne studije

2008. – 2009.

Sam svoj majstor: istraživanje socijalnog poduzetništva u neprofitnom sektoru mladih, u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske

2007. – 2013.

Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju

Bibliografija

.

Cijela bibliografija