Ljudi

Anđelina Svirčić Gotovac

Znanstvena savjetnica

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 269624
  • Naziv radnog mjesta: Znanstvena savjetnica
  • Područje rada: sociologija grada i prostora, kvaliteta života i stanovanja, posebno u stambenim naseljima

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2022.

Znanstvena savjetnica

2016. – 2022.

Docentica na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 

2015.

Viša znanstvena suradnica
 

2012. – 2018.

Glavna i odgovorna urednica časopisa Sociologija i prostor, izdavač Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 

2010.

Znanstvena suradnica u stalnom radnom odnosu
 

2009. –

Predaje na Šumarskom fakultetu (vanjska suradnica) na kolegiju “Sociologija urbanih i zaštićenih područja”, smjer Urbano Šumarstvo, 1. godina
 

2009.

Doktorirala na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s temom “Utjecaj društvenih aktera na procese gentrifikacije i pauperizacije: primjer Zagreba”.

2006.

Magistrirala na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s temom “Sociološki aspekti mreže naselja zagrebačke regije”

2001. – 2003.

Poslijediplomski studij sociologije na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2000.

Znanstveni novak na projektu Selo u tranziciji

Istraživački projekti

2020. – 2023.

Voditeljica HRZZ-ovog bilateralnog projekta Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske u suradnji s Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije iz Ljubljane
 

2018. – 2019.

Voditeljica bilateralnog projekta Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane. Komparacija sa zagrebačkim centrom u suradnji s Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije iz Ljubljane

2017. – 2018.

Voditeljica projekta Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane, pri IDIZ-u pod financiranjem MZO kao programski projekti

2016. – 2018.

Voditeljica projekta Kvaliteta života znanstvene populacije u Hrvatskoj, pri IDIZ-u pod financiranjem MZO kao programski projekti

2015. – 2016.

Voditeljica bilateralnog projekta Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice kao sustava naselja u suradnji s Filozofskim fakultetom iz Nikšića, Sveučilišta Crna Gora (financiran od strane MZOS-a)

2014. – 2016.

Voditeljica projekta Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja financiranog od strane MZOS-a

2007. – 2013.

Akteri društvenih promjena u prostoru

2003. – 2006.

Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije

2000. – 2002.

Selo u tranziciji

Odabrana bibliografija

Svirčić Gotovac, Anđelina and Ursić, Sara and Vukić, Jana (2023). Overall layout of socialist and post-socialist large housing estates in Croatia. In: REAL CORP 2023: let it grow, let us plan, let it grow: nature-based solutions for sustainable resilient smart green and blue cities: proceedings of 28th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society. CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning, Wien, pp. 595-602. ISBN 978-3-9504945-2-5

Svirčić Gotovac, Anđelina and Đokić, Ratko and Adamović, Mirjana (2023). Management and maintenance of multi‑family buildings in Croatia: perspective of co‑owners’ representatives. Journal of housing and the built environment. ISSN 1566-4910 (Print), 1573-7772 (Online)

Svirčić Gotovac, Anđelina and Đokić, Ratko (2023). Osnovni pregled rezultata o kvaliteti života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja u Hrvatskoj i Sloveniji. Biblioteka Posebna izdanja. Institut za društvena istraživanja, Zagreb. ISBN 978-953-6218-96-7 (Print), 978-953-6218-97-4

Svirčić Gotovac, Anđelina and Adamović, Mirjana and Zlatar Gamberožić, Jelena (2022). Main challenges of post-earthquake renovation in the case of Zagreb city center. Journal of Regional and City Planning, 33 (2). pp. 115-132. ISSN 2502-6429 (Online) https://doi.org/10.5614/jpwk.2022.32.2.7

Svirčić Gotovac, A., Podgorelec, S., Kordej-De Villa, Ž. (2021). Kvaliteta života u stambenim naseljima u kontekstu zapadnoeuropskih i postsocijalističkih zemalja, Geoadria, Vol. 26, br. 2 (online first)

Svirčić Gotovac, A., Zlatar Gamberožić, J., Adamović, M. (2021). Obnova zagrebačkog Donjeg Grada nakon potresa iz perspektive stanara. Sociologija i prostor, Vol. 59, 2 (221), 135-159. (online first) https://doi.org/10.5673/sip.59.2.1

Svirčić Gotovac, A., Zlatar Gamberožić, J. i Nikšič, M. (2021). Public participation in post-communist cities between stagnation and progress: The examples of Zagreb and Ljubljana. Urbani izziv, volume 32, no. 1, 75-84. DOI: https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2021-32-01-001

Zlatar Gamberožić, J. i Svirčić Gotovac, A. (2021). Komparacija turističkih scenarija razvoja Povalja na otoku Braču 2009. i 2019. Socijalna ekologija. Zagreb, Vol. 30 (2021.), No. 1, 3-25. https://doi.org/10.17234/SocEkol.30.1.1

Svirčić Gotovac, A. (2020). Učinci procesa privatizacije stanovanja u postsocijalističkoj Hrvatskoj. Geoadria, 25 (2), 151-176.

Svirčić Gotovac, Anđelina and Zlatar Gamberožić, Jelena (2020). Obrana javnih prostora u zagrebačkim slučajevima „Čuvamo naš park“ i „Vratite magnoliju“. Sociologija i prostor, 58 (1). pp. 5-31.

Svirčić Gotovac, A., Kerbler, B. (2019). From post-socialist to sustainable: The city of Ljubljana. Sustainability 11(7126): 1–16.

Svirčić Gotovac, A., Petrović, N., Krištofić, B. (2019). Radni i stambeni uvjeti znanstvenika u Hrvatskoj [Working and housing conditions among scientists in Croatia]. Revija za sociologiju [Croatian Sociological Review] 49(1): 61–91.

Svirčić Gotovac, Anđelina (2018). (Ne)mogućnost održivog razvoja za male i srednje gradove u hrvatskom prostornom sustavu. U: Koga (p)održava održivi razvoj? Prinosi promišljanju održivosti ruralnih područja u Hrvatskoj, (Ur.) Bušljeta Tonković, A.; Holjevac, Ž.; Brlić, I.; Šimunić, N., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka Zbornici, 95-107.

Svirčić Gotovac, Anđelina (2016) Postsocijalistička transformacija Zagreba i Podgorice kao glavnih gradova. U: A. Svirčić Gotovac i Rade Šarović, ur. Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja. Biblioteka Znanost i društvo, 38. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, str. 201-231.

Svirčić Gotovac, Anđelina (2016) Uvod u komparaciju urbanih sustava glavnih gradova Zagreba i Podgorice. U: A. Svirčić Gotovac i Rade Šarović, ur. Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja. Biblioteka Znanost i društvo, 38. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, str. 7-23.

Svirčić Gotovac, Anđelina; Šarović, Rade (Ur.) (2016). Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Biblioteka Znanost i društvo, 38.

Zlatar Gamberožić, Jelena; Svirčić Gotovac, Anđelina (2016). Transformation of public space in Zagreb since 2000. U: Joãc Teixeira Lopes, Ray Hutchison, eds. Public spaces: times of crisis and change. Bingley: Emerald Group Publishing. Research in Urban Sociology, 15, str. 105-126.

Svirčić Gotovac, Anđelina (2015). The Quality of Living in New Housing Estates in the Settlement Network of Zagreb. U: Svirčić Gotovac, A. i Zlatar, J. (Ur.). Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Posebna izdanja, 13-45.

Svirčić Gotovac, Anđelina (2015). New Housing Estates in the Settlement Network of Zagreb – Community Infrastructure. U: Svirčić Gotovac, A. i Zlatar, J. (Ur.). Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Posebna izdanja, 45-75.

Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena (2015). Novi Jelkovec ili Sopnica-Jelkovec kao primjer POS-ovog naselja. U: Svirčić Gotovac, A. i Zlatar, J. (Ur.). Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Posebna izdanja, 147-183.

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2013) Housing Quality and Lost (Public) Space in Croatia. RealCorp 2013: Plannning Times. Schrenk, M.; Popovich, V.V.; Zeile , P.; Elisei, P. (eds). Rome: Tagungsband/Proceedings Real Corp, pp. 399-405.

Svirčić Gotovac, A.: Zlatar, J. (2012.) (Ur.). Akteri društvenih promjena u prostoru; Transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. (zbornik radova međunarodne konferencije)

Svirčić Gotovac, A. (2012). Akteri društvenih promjena u prostoru (2007-2011). U: A. Svirčić Gotovac i J. Zlatar, ur. Akteri društvenih promjena u prostoru; transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, Biblioteka Znanost i društvo: knjiga 31., str. 11-29.

Svirčić Gotovac, Anđelina (2011). Aspekti ugroženosti javnih prostora. U: Mjesto. Nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora kulture. Biblioteka Nova etnografija, Zagreb, ur. J. Čapo i V. Gulin Zrnić; 303-317.

Svirčić Gotovac, Anđelina (2010). Aktualni revitalizacijski i gentrifikacijski procesi na primjeru Zagreba. Sociologija i prostor, 48, 187 (2):197–221.

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2008). Akteri rekonstrukcije Cvjetnoga trga u Zagrebu. Sociologija i prostor: Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja 46, 179 (1): 53-76.

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2007). Rekonstrukcija Central Business District (CBD) – primjer Cvjetnog trga u Zagrebu. U: Spasić, N. (Ur.) Održivi prostorni razvoj gradova. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 25-43.

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2007). Prehrana i zdravlje kao elementi kvalitete života u mreži naselja Hrvatske. Sociologija i prostor: Časopis za istraživanja prostornoga i sociokulturnoga razvoja 45, 175 (1): 29-61.

Svirčić Gotovac, A. (2006). Kvaliteta stanovanja u mreži naselja Hrvatske. Sociologija sela, Vol. 44, 171 (1): 105-127.

Svirčić, A. (2002). Javni prostori u Zagrebu: primjer dvaju središnjih trgova. Sociologija sela, Vol. 40, 1/2 (155-156): 117-135.

Bibliografija