Ljudi

Adrijana Šuljok

Viša znanstvena suradnica

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 263965
  • Naziv radnog mjesta: Viša znanstvena suradnica
  • Područje rada: sociologija znanosti, javno razumijevanje znanosti

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2021.

izbor u zvanje više znanstvene suradnice, polje sociologija

2013.

znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu

2011.

izbor u zvanje znanstvene suradnice, polje sociologija

2011.

doktorat znanosti iz sociologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2004.

profesor sociologije, Filozofski fakultet Svečilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2020. –

suradnica na projektu HRZZ „Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije – SOCRES“ (voditelj B. Ančić, Institut za društvena istraživanja)

2020. –

suradnica na projektu HRZZ “Utjecaj interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju-INTERVAKC” (voditelj Ž. Pavić; Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku)

2018.

koordinator - Europska noć istraživača – Techno-Past Techno-Future, Obzor 2020 (H2020-MSCA-NIGHT-2018/19)

2007. – 2014.

suradnica, a zatim voditeljica na projektu „Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja“ (K. Prpić; B. Golub; A. Šuljok)

2004. – 2006.

suradnica na projektu „Elite znanja u znanstvenom i tehnološkom razvoju“ (voditeljica K. Prpić)

Odabrana bibliografija

Pavić, Željko i Šuljok, Adrijana (2022). Vaccination conspiracy beliefs among social science & humanities and STEM educated people-An analysis of the mediation paths. PloS one, 17(3), e0264722.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264722

Bagić, Dragan, Šuljok, Adrijana & Ančić, Branko (2022). Determinants and reasons for coronavirus disease 2019 vaccine hesitancy in Croatia. Croatian medical journal, 63(1), 89–97.
https://doi.org/10.3325/cmj.2022.63.89

Bagić, Dragan i Šuljok, Adrijana (2021). Stavi masku i odmakni se – istraživanje determinanti protektivnog ponašanja od bolesti COVID-19 u Hrvatskoj. Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 59, 219; 119-147.
doi.org/10.5673/sip.59.0.5

Šuljok, Adrijana (2020). Znanstvena pismenost i stavovi prema znanosti u Hrvatskoj. Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 58, 1; 85-111
doi:10.5673/sip.58.1.4

Šuljok, Adrijana (2020). Media Coverage of Different Scientific Disciplines in the Croatian Daily Press – Socio-Historical Perspective. Medijske studije, 11, 21; 44-65.
doi:10.20901/ms.11.21.3

Šuljok, Adrijana (2015): Changes in media selection and framing of science news in Croatian daily press // Journal of science communication – JCOM, 14 (2015), 1; 1-19

Šuljok, Adrijana; Brajdić Vuković, Marija (2013): How the Croatian daily press presents science news. Science and Technology Studies. 26 (1); 92-112.

Prpić, Katarina; Šuljok, Adrijana; Petrović, Nikola (2009): Gender differences in the research productivity of natural and social scientists, in: Women in Science and Technology / Eds. K. Prpić et al. Zagreb : Institute for Social Research / Sociology of Science and Technology Network of the European Sociological Association, pp. 109-138.

Jokić, Maja; Šuljok, Adrijana (2009). Productivity and its impact in the ISI and Scopus citation databases from 1996 to 2005 // Beyond the Myths about the Natural and Social Sciences: A Sociological View / Prpić, Katarina (ur.). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, str. 143-172

Prpić, Katarina; Šuljok, Adrijana (2008): Kako znanstvenici shvaćaju znanstvenu izvrsnost?, u: Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima: sociološki pogled / ur. K. Prpić. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, str. 191-225.

Golub, Branka; Šuljok, Adrijana (2005): Socijalni profil znanstvenika i njegove mijene (1990.-2004.), u: Elite znanja u društvu (ne)znanja / ur. K. Prpić. Zagreb : Institut za društvena istraživanja, str.123-183.

Bibliografija

Nastavna djelatnost

  • od akademske godine 2015/2016. vanjska suradnica na Poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kolegij Uvod u znanstvenu komunikaciju)