Ljudi

Ratko Đokić

Poslijedoktorand

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 390955
  • Naziv radnog mjesta: Poslijedoktorand
  • Područje rada: sociologija prostora (urbana i ruralna sociologija) i kognitivna psihologija: inteligencija, pamćenje i učenje

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2021. –

Poslijedoktorand, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

2018. – 2021.

Docent, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Sarajevu

2013. – 2018.

Viši asistent, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Sarajevu

2007. – 2013.

Asistent, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Sarajevu

2017.

Doktor psihologije, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2012.

Magistar psihologije, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Sarajevu

2002.

Diplomirani psiholog, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Sarajevu

Istraživački projekti

2021. –

Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske

Odabrana bibliografija

Knjige

Drače, S., & Đokić. R. (2021). Osnove metodologije eksperimentalnih istraživanja u psihologiji: priručnik za studente sa zbirkom riješenih zadataka. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Đapo, N., & Đokić, R. (2012). Statistika u psihologiji: priručnik za studente. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Radovi u časopisima

Drače, S., Korlat, S., & Đokić, R. (2020). When stereotype threat makes me more or less intelligent: The informative role of emotions in effort mobilization and task performance. British Journal of Social Psychology, 59, 137-156. https://doi.org/10.1111/bjso.12327

Dervić, D., Nermin, Đ., Mešić, V., & Đokić, R. (2019). Cognitive load in multimedia learning: an example from teaching about lenses. Journal of Education in Science Environment and Health, 5, 102-118. https://doi.org/10.21891/jeseh.481698

Đokić, R., Koso-Drljević, M., & Đapo, N. (2018). Working memory span tasks: Group administration and omitting accuracy criterion do not change metric characteristics. PloS one, 13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205169

Đapo, N., Marković, M., & Đokić, R. (2017). Kognitivno opterećenje i eksterna reprezentacija pravila rješavanja problema “hanojskih tornjeva”. Psihologijske teme, 26, 261-282. https://doi.org/10.31820/pt.26.2.1

Đapo, N., Kolenović-Đapo, J., Đokić, R., & Fako, I. (2011). Relationship between Cattell’s 16 PF and fluid and crystallized intelligence. Personality and individual differences, 51, 63 – 67

Cijela bibliografija