Konferencije

Dani obrazovnih znanosti

5. Dani obrazovnih znanosti (19. i 20. 10. 2022. Zagreb, Hrvatska)

Kako poticati dobrobit u odgojno-obrazovnom okružju u izazovnim vremenima?

Posljednjih godina rasprave o obrazovanju u znanstvenoj, stručnoj i široj zajednici usmjerene su, osim na akademsku uspješnost učenika, stjecanje obrazovnih ishoda i učinkovitost obrazovnih sustava i na osiguravanje i razvoj psihosocijalne dobrobiti i zadovoljstva svih sudionika odgojno-obrazovnih procesa. Stoga je tema 5. Dana obrazovnih znanosti usmjerena upravo interdisciplinarnom istraživanju dobrobiti učenika, učitelja, nastavnika, profesora, stručnih suradnika, ravnatelja, dekana, roditelja, kao i čimbenika koji doprinose njihovoj dobrobiti i zadovoljstvu u odgojno-obrazovnom, ali i širem društvenom okružju.

Pročitati više

4. Dani obrazovnih znanosti (25. i 26. 10. 2018. Zagreb, Hrvatska)

Odgojno-obrazovni sustav: ograničavajuće i/ili poticajno okruženje

U suvremenim društvima zahtjevi koji se postavljaju pred škole i druge obrazovne institucije postaju sve složeniji, što se na različite načine odražava na svakodnevno iskustvo učenika, nastavnika i drugih dionika odgojno-obrazovnog procesa. Dinamika ovih promjena otvara raznovrsne mogućnosti za unaprjeđivanje procesa učenja i poučavanja na svim obrazovnim razinama (od predškolskog odgoja i obrazovanja do tercijarnog i post-tercijarnog obrazovanja), no ona može i zaoštriti postojeće te generirati nove odgojno-obrazovne probleme i proturječja.

Pročitati više

3. Dani obrazovnih znanosti (20. i 21. 10. 2016. Zagreb, Hrvatska)

Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja

Posljednjih smo godina svjedoci intenziviranja stručne i javne rasprave o obrazovnim promjenama, od onih koje prožimaju čitav sustav do promjena u svakodnevnom poučavanju u razredu. Bez obzira na razinu na kojoj se odvija, svaka je promjena izazov za njezine sudionike, ali i prilika da učenje i poučavanje učine boljim, zanimljivijim i smislenijim u svom razredu, u svojoj školi ili u obrazovnom sustavu u kojem djeluju.

Pročitati više

2. Dani obrazovnih znanosti (16. i 17. 10. 2014. Zagreb, Hrvatska)

Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama

U zadnjih 20-ak godina svjedoci smo povećanja i šireg profiliranja istraživačke aktivnosti u području obrazovanja. Ono se očituje u različitom opsegu istraživanja koji se kreće od međunarodnih procjena i ispitivanja sposobnosti, preko istraživanja na nacionalnoj i regionalnoj razini do akcijskih istraživanja na razini pojedine odgojno-obrazovne ustanove. U istom se razdoblju proširio i metodološki raspon prikupljanja podataka od istraživanja na populacijskim podacima na razini pojedine države, preko kvantitativnih istraživanja do kvalitativnih studija. Takav je razvoj praćen i značajnim metodološkim napretkom u analitičkim postupcima s prikupljenim podacima.

Pročitati više

1. Dani obrazovnih znanosti (25. i 26. 10. 2012. Zagreb, Hrvatska)

Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive

Tema prvih Dana obrazovnih znanosti je "Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive". Premda već desetljećima pojam kvalitete obrazovanja predstavlja žarište interesa znanstvene zajednice, još uvijek ne postoji jednoznačna definicija pojma i jedinstven odgovor na pitanje "Što predstavlja kvalitetu obrazovanja?". Nepostojanje jednoznačne definicije ukazuje na izrazitu složenost i slojevitost pojma kvalitete obrazovanja, što ne iznenađuje jer je obrazovanje složen sustav koji se odvija i ovisan je o političkom, kulturalnom i ekonomskom okružju.

Pročitati više