Istraživački centri

Centar za istraživanje znanosti i prostora - CIZIP

Djelatnost centra

Centar za istraživanje znanosti i prostora – CIZIP – bavi se znanstvenim istraživanjima u područjima sociologije znanja i znanosti te sociologije prostora (urbane i ruralne sociologije), a u kontekstu države, regije, grada, sela, naselja itd. IDIZ-ovi timovi za istraživanje znanosti i prostora imaju dugu tradiciju u analizi društvenih promjena prema ta dva ključna razvojna područja. U kontekstu istraživanja prostora istražuju se društvene promjene i društveni aspekti, te uzroci i posljedice vidljivi u urbanom i ruralnom prostoru, ali i u cjelokupnom društvu.
U kontekstu istraživanja znanosti važno je istražiti aspekte i utjecaj znanstvene djelatnosti, znanstvene infrastrukture i znanstvenika.

Važnije tematske i istraživačke cjeline su:

  • postsocijalistička transformacija glavnih gradova, prvenstveno Zagreba, te procesi gentrifikacije i komercijalizacije prostora gradova;
  • kvaliteta života i stanovanja te opremljenost stambenih naselja i lokacija u hrvatskim i susjednim gradovima (hrvatskim i slovenskim prvenstveno);
  • život u ruralnom kontekstu, ponajviše obalnom i otočkom u kontekstu održivog razvoja;
  • urbana održivost i otpornost gradova te ukupnog prostora u regionalnom i europeizacijskom kontekstu;
  • europeizacijski urbanizacijski kontekst, urbana obnova i revitalizacija te obnova od potresa;
  • sociodemografska slika znanstvene sredine (veleučilišni i sveučilišni centri) u Hrvatskoj i u okruženju
  • utjecaj znanstvenih centara na razvoj gospodarstva i inovativnosti na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini
  • razvoj i struktura društvenih znanosti
  • primjena i transfer znanja oba istraživačka područja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.