Istraživački centri

Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti - CIDNO

Djelatnost centra

Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti (CIDNO) provodi interdisciplinarna istraživanja različitih aspekata sociostrukturnih i sociokulturnih odrednica društvenih nejednakosti i održivosti. Vizija Centra je temeljem znanstvenih istraživanja doprinijeti društvenom razvoju i održivosti. Cilj Centra je stjecanje i diseminacija znanja o nejednakostima i okolišnim problemima. Teorijsko utemeljenje CIDNO-a je ukorijenjeno u globalno-okolišni i međunarodni kontekst pravednosti, pri čemu se u empirijskom pristupu stavlja naglasak na europske polu-periferijske zemlje u razvoju. U fokusu su znanstvena i stručna istraživanja manifestacija i posljedica društvenih nejednakosti i održivosti u kontekstu materijalnog razvoja, ekonomskog rasta i globalnih klimatskih promjena.

Tematska područja Centra su:

 • Društvene i kulturne (ne)pravde i diskriminacija
 • Socioekonomski aspekti održivosti
 • Društveni aspekti klimatskih promjena
 • Društvo znanja i klimatske promjene (javno razumijevanje znanosti i posljedica znanstveno-tehnološkog napretka)
 • Ekonomski rast i individualna/društvena dobrobit
 • Religija, okoliš i društvene nejednakosti
 • Religija i zdravlje
 • Bio-kulturne dimenzije zdravlja i dobrobiti
 • Obrazovanje za održivost.

Aktivnosti Centra:

 • Društvena i ekonomska istraživanja (kvantitativna i kvalitativna metodologija, teorijske eksploracije, savjetovanja temeljena na istraživačkim dokazima)
 • Policy preporuke
 • Javna predstavljanja istraživanja i politika temeljenih na dokazima, organizacija okruglih stolova, diskusije, predavanja
 • Suradnja s organizacijama civilnog društva i javnim tijelima, međunarodna suradnja
 • Obrazovanje kroz suradnju s visokoškolskim institucijama (razvoj novih interdisciplinarnih kurikuluma).