“Evaluacijsko izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u razdoblju od 2003. do 2013. godine” autorica dr.sc. Mirjane Adamović (voditeljica projekta), dr. sc. Anje Gvozdanović, dr. sc. Ane Maskalan i dr. sc. Dunje Potočnik predstavile su dr. sc. Mirjana Adamović i dr.sc. Ana Maskalan 15. rujna 2015. godine zastupnicima/cama Hrvatskog sabora i ostalim saborskim gostima.

Sažetak Evaluacijskog izvješća nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.prs.hr/attachments/article/1668/Evaluacijsko%20izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20radu%20PRS%20od%202003.%20do%202013..pdf.

s1