U knjizi “Energy poverty and vulnerability: a global perspective“ ugledne svjetske izdavačke kuće Routledge, London, objavljeno je poglavlje naslovljeno “Energy poverty in the Western Balkans: adjusting policy responses to socio-economic drivers“ [Energetsko siromaštvo na zapadnom Balkanu: prilagodba politika socioekonomskim pokretačima] čiji su autori Slavica Robić, Ivana Rogulj i Branko Ančić.

Povećanje cijena energije predstavlja značajan problem za mnoge obitelji na zapadnom Balkanu. Energetske ranjive skupine u regiji suočene su s nepovoljnim utjecajima na tjelesno i mentalno zdravlje i ne mogu zadovoljiti svoje osnovne potrebe. Vrlo je važno pronaći rješenja koja će omogućiti ublažavanje tereta za pogođena kućanstva. Ovo poglavlje ispituje kontekst politika i raspravlja o rezultatima analize studija slučaja u balkanskim zemljama s ciljem identificiranja mogućih političkih rješenja za učinkovito rješavanje energetskog siromaštva u regiji.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/777/