GOOD inicijativa, u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu, organizira ekspertni forum na temu radikalizacije mladih. Podloga za raspravu bit će provedeno kvalitativno istraživanje na mladima o pojmu radikalizacije i percepciji iste u nacionalnom kontekstu.

Tko su radikalni mladi u Hrvatskoj? Kako mladi vide radikalizaciju? Što je mainstream iz perspektive mladih te gdje i na koji način mladi manifestiraju svoje radikalne ideje? Ova i slična pitanja bit će adresirana na skupu koji će se održati 8.2.2019. od 9:30 do 11:30 sati, a okupit će stručnjake/inje i praktičare/ke koji se bave mladima.

Pozivamo vas da svojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem doprinesete kvaliteti rasprave na ovom ekspertnom forumu!

Program