Novi rad čiji su autori/ce dr. sc. Jelena Matić, dr. sc. Ajana Löw i dr. sc. Denis Bratko “Personality and ideological bases of anti-immigrant prejudice among Croatian youth“ objavljen je u časopisu „Journal of ethnic and migration studies“. Rad istražuje odnos između ličnosti, desne autoritarnosti, orijentacije na socijalnu dominaciju i predrasuda prema imigrantima na uzorku mladih osoba iz Hrvatske (N = 1050). Kao jedno od rijetkih istraživanja odnosa ličnosti i predrasuda provedeno izvan Zapadne Europe i Sjeverne Amerike, istraživanje pruža vrijedan uvid u međukulturalnu stabilnost postojećih nalaza.

Rad je moguće preuzeti u 50 besplatnih primjeraka na poveznici: https://www.tandfonline.com/eprint/QTMvUIIUKawQDMYrkQ9V/full.