O centrima

Unutar Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu djeluju četiri znanstvenoistraživačka centra koji provode uža tematska istraživanja iz područja sociologije i srodnih disciplina: Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti (CIDNO), Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO), Centar za istraživanje znanosti i prostora (CIZIP) i Centar za omladinska i rodna istraživanja (CORI).

Centri teže znanstvenoj izvrsnosti i međunarodnoj prepoznatljivosti provođenjem temeljnih, primijenjenih i razvojnih znanstvenih istraživanja, razvijanjem domaće i međunarodne suradnje te razvijanjem znanstvenih podloga za javne politike iz odgovarajućih područja. Svojim se djelovanjem Centri uklapaju u misiju i viziju Instituta.