Centar za istraživanje znanosti i prostora / CIZIP

Djelatnost Centra

Centar za istraživanje znanosti i prostora – CIZIP – bavi se interdisciplinarnim istraživanjima sustava i razvoja znanosti u specifičnostima i kontekstu prostora (zemlje, regije, grada, sela, naselja itd.). IDIZ-ovi timovi za istraživanje znanosti i prostora imaju dugu tradiciju u analizi društvenih promjena prema ta dva ključna razvojna područja. CIZIP-ova djelatnost je utvrđivanje i trajno praćenje stvarne slike znanstvene djelatnosti kroz prostornu pozicioniranost znanstvenih centara i analize stanja u prostoru u suvremenom gradu/selu u Hrvatskoj i drugim postsocijalističkim zemljama.
U kontekstu istraživanja prostora i znanosti važno je istražiti aspekte i utjecaj znanstvene djelatnosti, znanstvene infrastrukture i znanstvenika na naselja i regije u kojima se znanost odvija, kao i na razvoj cjelokupnog društva (ruralnog/urbanog). Važnije tematske i istraživačke cjeline su:

 • sociodemografska slika znanstvene sredine (veleučilišni i sveučilišni centri) u Hrvatskoj i u okruženju
 • kvaliteta života studenata, znanstvenika i opće populacije u Hrvatskoj i šire
 • utjecaj znanstvenih centara na razvoj gospodarstva i inovativnosti na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini
 • vrednovanje znanstvenih (sveučilišnih i veleučilišnih) centara i ustanova, znanstvena izvrsnost, produktivnost, vidljivost i znanstvena suradnja (social network analysis)
 • razvoj i struktura društvenih znanosti
 • razvoj i praćenje procesa u prostoru; urbanizacijskih, suburbanizacijskih i ruralizacijskih (srašćivanje naselja, mreže naselja, urbani sustavi, urbana obnova, revitalizacija, gentrifikacija, senilizacija, depopulacija, deruralizacija, održivi razvoj itd.)
 • mobilnost znanstvenika i studenata
 • povezanost među različitim tipovima naselja (stanovanje, funkcionalnost i opremljenost pojedinih naselja i gradskih četvrti)
 • primjena i transfer znanja oba istraživačka područja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Djelatnici Centra

doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac (predstojnica)
mag. soc. Filip Fila
mag. inf. Stjepan Mateljan
dr. sc. Nikola Petrović
dr. sc. Jelena Zlatar Gamberožić

Projekti Centra

Međunarodna i domaća suradnja

 • Ekonomski institut Zagreb
 • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Urbanistički inštitut u Ljubljani, Slovenija
 • Filozofski fakulteti Sveučilišta u Beogradu i Novom Sadu, Srbija
 • Filozofski fakultet Sveučilišta Crne Gore, Nikšić, Crna Gora
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje – AZVO
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – MZOS
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu