Centar za istraživanje znanosti i prostora / CIZIP

Djelatnost Centra

Centar za istraživanje znanosti i prostora – CIZIP – bavi se interdisciplinarnim istraživanjima sustava i razvoja znanosti u specifičnostima i kontekstu prostora (zemlje, regije, grada, sela, naselja itd.). IDIZ-ovi timovi za istraživanje znanosti i prostora imaju dugu tradiciju u analizi društvenih promjena prema ta dva ključna razvojna područja. CIZIP-ova djelatnost je utvrđivanje i trajno praćenje stvarne slike znanstvene djelatnosti kroz prostornu pozicioniranost znanstvenih centara i analize stanja u prostoru u suvremenom gradu/selu u Hrvatskoj i drugim postsocijalističkim zemljama.
U kontekstu istraživanja prostora i znanosti važno je istražiti aspekte i utjecaj znanstvene djelatnosti, znanstvene infrastrukture i znanstvenika na naselja i regije u kojima se znanost odvija, kao i na razvoj cjelokupnog društva (ruralnog/urbanog). Važnije tematske i istraživačke cjeline su:

 • sociodemografska slika znanstvene sredine (veleučilišni i sveučilišni centri) u Hrvatskoj i u okruženju
 • kvaliteta života studenata, znanstvenika i opće populacije u Hrvatskoj i šire
 • utjecaj znanstvenih centara na razvoj gospodarstva i inovativnosti na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini
 • vrednovanje znanstvenih (sveučilišnih i veleučilišnih) centara i ustanova, znanstvena izvrsnost, produktivnost, vidljivost i znanstvena suradnja (social network analysis)
 • razvoj i struktura društvenih znanosti
 • razvoj i praćenje procesa u prostoru; urbanizacijskih, suburbanizacijskih i ruralizacijskih (srašćivanje naselja, mreže naselja, urbani sustavi, urbana obnova, revitalizacija, gentrifikacija, senilizacija, depopulacija, deruralizacija, održivi razvoj itd.)
 • mobilnost znanstvenika i studenata
 • povezanost među različitim tipovima naselja (stanovanje, funkcionalnost i opremljenost pojedinih naselja i gradskih četvrti)
 • primjena i transfer znanja oba istraživačka područja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Djelatnici Centra

doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac (predstojnica)
mag. soc. Josip Bilić
dr. sc. Ratko Đokić
mag. soc. Filip Fila
mag. soc. et. mag. philol. germ. Anamaria Klasić
dr. sc. Nikola Petrović
dr. sc. Jelena Zlatar Gamberožić

Projekti Centra

Međunarodna i domaća suradnja

 • Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Ekonomski institut Zagreb
 • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Filozofski fakulteti Sveučilišta u Beogradu i Novom Sadu, Srbija
 • Institut za migracije i narodnosti – IMIN
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Urbanistički inštitut u Ljubljani, Slovenija