Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja / CIRO

Djelatnost Centra

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) provodi temeljna, primijenjena i razvojna interdisciplinarna istraživanja te edukacijske djelatnosti iz područja obrazovanja s ciljem razvoja obrazovnih znanosti i obrazovnog sustava.
Svoju misiju Centar ostvaruje kroz sustavno stvaranje tima znanstvenika usmjerenih na razvoj ekspertnosti u pojedinim područjima obrazovnih znanosti, osposobljenih za interdisciplinarni timski rad te predanih razvoju partnerskih odnosa s ključnim nositeljima interesa u obrazovanju u zemlji i inozemstvu.
Centar je osnovan u siječnju 2001. godine na inicijativu profesora s Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Odsjek za pedagogiju, psihologiju, sociologiju i filozofiju), Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znanstvenika Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Inicijativu su podržala druga sveučilišta i institucije u Hrvatskoj, posebice Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Institut “Otvoreno društvo” – Hrvatska, Ministarstvo znanosti i tehnologije te Ministarstvo prosvjete i športa.

Djelatnost Centra pokriva sljedeća tematska područja:

  • kurikulum (nastavni programi i planovi, udžbenici)
  • unutrašnje i vanjsko vrednovanje obrazovnih i odgojnih postignuća
  • organizacijska struktura obrazovnog sustava
  • unaprjeđivanje kvalitete učenja i poučavanja u školama
  • profesionalni razvoj učitelja i nastavnika te drugih stručnih djelatnika u obrazovanju
  • socijalna dimenzija obrazovanja
  • rodna dimenzija obrazovanja
  • obrazovni i profesionalni odabiri učenika.

Centar je član više međunarodnih mreža u području obrazovanja: EERA (European Educational Research Association), NEPC (Mreža centara za obrazovne politike), CIDREE (Konzorcij institucija za razvoj i istraživanje obrazovanja u Europi), SEEECN (Mreža za obrazovnu suradnju u jugoistočnoj Europi). Centar je sjedište Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja (HUOI) koji je podružnica međunarodne EERA mreže.
Centar je također jedan od osnivača i partnera u HEISEE inicijativi (Higher Education Initiative for Southeastern Europe), Inicijative za visoko obrazovanje u Jugoistočnoj Europi. Misija HEISEE inicijative je poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja u regiji, a partnerske institucije u Inicijativi su Institut za visoko obrazovanje Sveučilišta u Georgiji (Sjedinjene Američke Države), Sveučilište u Rijeci, Institut za razvoj obrazovanja, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu.

Djelatnici Centra

dr. sc. Zrinka Ristić Dedić (predstojnica)
dr. sc. Boris Jokić
doc. dr. sc. Iris Marušić
dr. sc. Jelena Matić Bojić
dr. sc. Teo Matković
mag. psych. Mirta Mornar
dr. sc. Iva Odak
mag. psych. Dora Petrović
dr. sc. Ivana Pikić Jugović
dr. sc. Saša Puzić
dr. sc. Josip Šabić

prof. dr. sc. Branislava Baranović (zaslužna znanstvenica)

Projekti Centra

Međunarodna i domaća suradnja

Sveučilište u Rijeci
Institute of Higher Education, University of Georgia, SAD
European Educational Research Association (EERA)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – MZOS
Pedagoški inštitut u Ljubljani
Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
London School of Economics
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Network of Education Policy Centers (NEPC)
Mreža za obrazovnu suradnju u jugoistočnoj Europi (SEEECN)
Forum za slobodu odgoja (FSO)
Institut za razvoj obrazovanja
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja (HUOI)
Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
Udruga roditelja Korak po korak
Pučko otvoreno učilište Korak po korak
GONG
Otvorena medijska grupacija
Konzorcij institucija za razvoj i istraživanje obrazovanja u Europi (CIDREE)