hrvatski    english

Mladi   O PROGRAMU


   IZVEDBENI PLAN


   NASTAVNICI/E


   KONTAKTI

IZVEDBENI PLAN

Program cjeloživotnog obrazovanja Mladi u suvremenom društvu zamišljen je kao trodimenzionalni program koji pokriva tri najvažnija područja mladih – (I) istraživanja mladih, (II) rad s mladima i (III) participacija mladih u razvoju zajednice (građanski odgoj i obrazovanje). Svaki od tri modula sastoji se od obaveznog predmeta (ukupno četiri) te nekoliko izbornih, kao i obaveznih praktikuma (dva) koji imaju za cilj primjenu teorijskih znanja u praksi. Cjelokupni program nosi 30 ECTS bodova. Predviđeno trajanje programa je 15 tjedana s vikend predavanjima karakterističnima za izvanredne i doktorske studije (petak popodne, subota cijeli dan) s obzirom da se očekuje uključivanje ljudi iz prakse koji zbog prirode radnog vremena ne mogu pohađati nastavu tijekom radnog tjedna. Predviđa se hibridno izvođenje nastave kombiniranjem direktne nastave, praktičnog rada u zajednici te korištenjem sustava za udaljeno učenje (MudRi). Detaljne obveze polaznika definirane su izvedbenim planom pojedinačnih kolegija, no specifičnost programa je što osim klasične nastave uključuje kontinuiranu mentorsku podršku svim polaznicima kao sastavni dio profesionalnog razvoja osobe koja radi s mladima.

 

POPIS MODULA / PREDMETA

MODUL

PREDMET

NOSITELJ/ICA

P

V

S

ECTS

MODUL 1
Istraživanje mladih

Sociologija mladih – teorijski pristupi i znanstvene spoznaje

prof. dr. sc. Vlasta Ilišin

12

0

0

5

Strategije istraživanja mladih i s mladima

dr. sc. Anja Gvozdanović

12

0

0

4

MODUL 2
Rad s mladima

Oblici i pristupi u radu s mladima

izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum

12

0

0

5

MODUL 3
Mladi i razvoj zajednice

Razvoj građanske kompetencije mladih

izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum
dr. sc. Nikola Baketa

6

0

6

4

Praktikum I - istraživački

izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum

0

4

0

4

Praktikum II – metodički

dr. sc. Nikola Baketa

0

4

0

4

Mentorska podrška

izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum
Sunčana Kusturin, univ. spec. sup. psihosoc. rada

0

7

0

1

IZBORNI PREDMETI

Etika rada s mladima

dr. sc. Ivan Cerovac

4

0

0

2

Razvoj adolescenata i mladih osoba

izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić

4

0

0

2

Država, zajednica i mladi - politička filozofija

doc. dr. sc. Nebojša Zelič

4

0

0

2

Suvremeni problemi mladih – rodni i ekonomski aspekti

dr. sc. Ana Maskalan
dr. sc. Dunja Potočnik

4

2

0

2

Kulturne politike i mladi

izv. prof. dr. sc. Vjeran Pavlaković

2

0

2

2

Mladi, politika i politika za mlade: Hrvatska u europskom kontekstu

prof. dr. sc. Vlasta Ilišin

4

0

0

2