hrvatski    english
  Novosti                O projektu                Istraživački tim                Publikacije                U medijima                Kontakti
  Modernizacijski stres, mladi i migracije (09.01/408)  
 

Završena prva faza terenskih istraživanja

Prva faza terenskih istraživanja trajala je od travnja do prosinca 2014. godine. U svakoj istraživanoj školi je proveden najmanje jedan intervju s ravnateljem ili psihologom/pedagogom i jednim učenikom, jedna fokus grupa te anketa kulturnog konsenzusa na uzorku od 25 do 30 učenika.

Intervjui s ravnateljima i psiholozima/pedagozima bili su usmjereni na potpunije razumijevanje problema učenika u vezi s njihovim dosadašnjim školovanjem, mogućnostima nastavka školovanja i zapošljavanja, obiteljskim prilikama, načinu provođenja slobodnog vremena te socio-kulturnim i gospodarskim prilikama u mjestu stanovanja i školovanja. U intervjuima s učenicima razgovaralo se o sadržaju kulturnih domena svakodnevnog života, iskustvima u dosadašnjem školovanju, obitelji, intimnim i prijateljskim odnosima, planovima vezanim za budućnost te najstresnijim i najsretnijim životnim događajima. U sklopu fokus grupa raspravljalo se o obilježjima dobrog života mladih u Hrvatskoj te se provodila vježba slobodnog nabrajanja kako bi se prikupila lista pojmova kojima učenici opisuju kulturne domene iz svakodnevnog života. Naposljetku, provedena je anketa kulturnog konsenzusa kako bi se istražilo postojanje jedinstvenog temelja kulturnog znanja o domenama svakodnevnog života u svakoj od istraživanih škola.