hrvatski    english
  Novosti                O projektu                Istraživački tim                Publikacije                U medijima                Kontakti
  Modernizacijski stres, mladi i migracije (09.01/408)  
 

Sažetak projekta:


Cilj ovog projekta jest prikupiti i upotrijebiti raznorodne empirijske podatke za razvoj i primjenu novog teoretsko-metodološkog koncepta istraživanja suodnosa suvremenih kulturnih promjena, stresa te migracija kod mladih pod nazivom model kompetencije u modernosti. Model kompetencije u modernosti pretpostavlja znanje, prihvaćanje i integraciju različitosti u individualnim orijentacijama u modernosti mladih u domenama svakodnevnog života. Naša je pretpostavka kako će kompetencija u modernosti biti povezana s različitim simptomima podjednako i subjektivnog i objektivnog stresa, kao i s različitim dugoročnim odgođenim ishodima, primjerice s predmigracijskim očekivanjima. Povezanost kompetencija u modernosti, stresa te predmigracijskih očekivanja mladih je pod utjecajem različitih moderatorskih i/ili medijatorskih varijabli kulturnog konteksta i individualnih strategija suočavanja sa stresom. Navedene pretpostavke će se provjeriti kroz koncept kompetencije u modernosti na temelju holističke antropološke paradigme, tj. kroz integraciju etnografskih (detaljni opisi i interpretacije konteksta te individualnih orijentacija u modernosti) i psiholoških perspektiva (samoprocjene stresa i strategija suočavanja) te demografskih (socioekonomski i migracijski status te identitet) i biomedicinskih podataka (salivarni, antropometrijski i fiziološki biomarkeri). Hrvatsko društvo je pogodno za ovakva interdisciplinarna istraživanja jer je ono primjer stresnog i nesigurnog konteksta, kojeg karakteriziraju složena migracijska kretanja (npr. raseljavanje i izbjeglištvo tijekom i nakon 1990-ih godina, nove unutarnje migracije) te politička i ekonomska tranzicija povezana s recesijom i procesima globalizacije. Učinkovitim povezivanjem antropologije i drugih znanstvenih disciplina u projektu se naglašava prednost integriranja humanističkog, refleksivnog i kritičkog pristupa s kvantitativnim paradigmama. Rezultati ovog istraživanja će pomaknuti granice teoretskog promišljanja i metodološkog pristupa u antropologiji te skrenuti pozornost na teme od šireg društvenog značaja, kao što je utjecaj kulturnih promjena na stres te utjecaj posljedica individualnog stresa na socijalnu integraciju pojedinca.