Članak „Vidljivost radova u polju prava autora iz postsocijalističkih europskih zemalja kao indikator integracije u europski pravni sustav“ čiji su autori/ce dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar, prof. dr. sc. Maja Jokić i Stjepan Mateljan objavljen je u časopisu Croatian Yearbook of European Law and Policy, 14.

Jednakost država članica Europske unije (EU) jedno je od temeljnih načela Europske unije. Međutim gospodarski, ekonomski i kulturni utjecaj među državama članica EU-a nije jednak i pokazuje hijerarhijsku strukturu. Europske postsocijalističke zemlje ili zemlje srednje i istočne Europe (CEE) često se doživljavaju kao da su na donjem kraju ljestvice ili na ‘periferiji’ EU-a. Cilj ovoga rada je steći uvide u specifičnosti znanstvene komunikacije u području pravnih znanosti u zemljama srednje i istočne Europe te istražiti vidljivost radova znanstvenika iz ovoga područja unutar EU-a. Rezultati bibliometrijske analize pokazuju da je potencijalnoj prepoznatljivosti radova značajno pridonijela indeksiranost domaćih pravnih časopisa u bazi Scopus. Udio radova objavljen u tim časopisima bio je 70% a najveći doprinos dali su hrvatski, rumunjski, slovenski i mađarski pravni časopisi. Baltičke države i države kandidatkinje za članstvo u EU-u, koje predstavljaju devet od 15 zemalja srednje i istočne Europe, u razdoblju od 1996. do 2013. godine nisu imale svoje pravne časopise indeksirane u Scopusu, što je utjecalo na njihovu potencijalnu dostupnost i vidljivost. Preostalih 30% radova bilo je raspršeno u 112 međunarodnih pravnih časopisa, uglavnom iz zemalja EU15. Prepoznatljivost radova mjerena prosječnim brojem citata govori u prilog objavljivanja u međunarodnim časopisima, s 2,9 citata po radu, u odnosu na 1,2 u domaćim časopisima. Na citiranost dijelom utječe jezik teksta kao i broj autora na radu. Kako bi postigli vidljivost, stručnjaci pravnih znanosti iz zemalja srednje i istočne Europe trebali bi više objavljivati na jeziku lingua franca, što danas znači engleski. Drugi mogući način je povećati vidljivost i ojačati položaj znanstvenih časopisa objavljenih u zemljama srednje i istočne Europe prihvaćanjem stručnih standarda časopisa. Nepotrebno je reći da je aspekt sadržaja i pitanja koja se istražuju i objavljuju također presudan.

Članak je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/834/.