Dr. sc. Mirjana Adamović i dr. sc. Marija Geiger Zeman autorice su poglavlja Sociologija roda u udžbeniku Uvod u studije roda: od teorije do angažmana u izdanju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Poglavlje se bavi temeljima i razvojem sociološke poddiscipline – sociologije roda. Kako je glavni poticaj za nastanak discipline nastao u srazu sociološke i feminističke teorije, tako se povijesno i razvojno nastoje opisati osnovni pojmovi i problematika te najnovije (empirijske i teorijske) tendencije u razvoju te poddiscipline. Sociologija roda bavi se i pitanjima odnosa roda i rada te globalnim, strukturalnim odnosima. U poglavlju se stoga, nadalje, razmatra rod u kontekstu odabira zanimanja, radnih odnosa te mnogobrojnih promjena u obiteljskim i partnerskim odnosima.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/870/.

Dr. sc. Ivana Jugović autorica je poglavlja Psihologija roda u istom udžbeniku. Ovo poglavlje pruža uvod u psihologiju roda, uključujući ključne teorijske perspektive, temeljne pojmove, suvremene trendove te metodološke pristupe primijenjene u istraživanjima u području psihologije roda.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/875/.

Objavljeno: 21.01.2020.