Objavljen je rad dr. sc. Ivane Jugović „Uvjerenja o rodnoj podjeli roditeljskih dopusta i značajke povezane s njima“ u časopisu Revija za socijalnu politiku, 23 (3).

Prikazano istraživanje postavljeno u hrvatski kontekst problematizira uvjerenja o roditeljskom/porodiljnom dopustu i čimbenike koji utječu na takva uvjerenja. Podatci su prikupljeni na nacionalno reprezentativnom uzorku osoba koje žive u Hrvatskoj (N=1000). Rezultati pokazuju da otprilike 49% muškaraca i žena vjeruje da je isključivo majčina odgovornost koristiti cijeli dopust, dodatnih 27% vjeruje da bi otac trebao koristiti dio dopusta, a oko 24% ispitanika vjeruje da bi roditelji trebali koristiti dopust ravnopravno. Muškarci i žene koji podržavaju ravnomjernije podijeljeno korištenje dopusta rjeđe sudjeluju u vjerskim obredima i imaju ravnopravnija uvjerenja o rodnoj podjeli rada, no ne razlikuju se u pogledu nejednakosti u prihodima partnera. Ovi rezultati ukazuju na to da je rodna ideologija primjenjivija u pojašnjenju uvjerenja o rodnoj podjeli roditeljskih dopusta u usporedbi s teorijom vremenske alokacije. Rezultati multinomijalne logističke regresije pokazuju da je najsnažniji prediktor za uvjerenje o uzimanju dopusta uvjerenje o rodnim ulogama. Što manje sudionici vjeruju da bi rodna podjela poslova trebala biti podijeljena na tradicionalan način, to je veća vjerojatnost da će podržavati ravnomjernu podjelu dopusta između roditelja. Iz ovih rezultata proizlazi da do pomaka prema podržavanju korištenja dopusta na rodno ravnopravniji način vjerojatno neće doći sve dok stavovi o rodnim ulogama općenito ne postanu ravnopravniji.

Članak je dostupan u IDIZ-ovom Repozitoriju na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/532/.