Uz suradnju Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Hrvatskog sociološkog društva i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, u Zadru je od 21. – 24. 4. 2016. godine održana 12. konferencija The International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA)Religion and Non-Religion in Contemporary Societies: Theoretical, Empirical and Methodological Challenges for Research in Central and Eastern Europe and Beyond”. Suorganizator konferencije je European Sociological Association (skup je organiziran kao mid-term konferencija njihove istraživačke mreže Research Network 34 Sociology of Religion).

Konferencija je posebno fokusirala temu religije i ne-religije u suvremenim društvima. Naime, teme nereligioznosti sve više dobivaju na značenju u društvenim znanostima, jer se pokazuje da je dinamika religioznost-nereligioznost ključna za razumijevanje uloge religije u suvremenim društvima, odnosno različitih pogleda na uloge religije, kao i različitih modela crkveno-državnih odnosa. Srednja i istočna Europa je osobito važno mjesto za proučavanje tog odnosa zbog pozicije ateizma za vrijeme socijalizma, ali i zbog činjenice da je u njima religijska slika vrlo različita, od zemalja vrlo visoke razine religioznosti do zemalja vrlo visoke razine nereligioznosti. Kako ove činjenice utječu na ulogu religije u javnom životu, kako na definiranje prava manjinskih zajednica, kako na društveni položaj pojedinih društvenih grupa s obzirom na njihovu (ne)religioznost, u kojoj je mjeri i u kojim aspektima religija prisutna u svakodnevnom životu građana, itd.? Sve su to teme koje su se obrađivale na ovoj konferenciji, a o interesu za nju svjedoče i 102 sudionika iz 25 zemalja Europe, Sjeverne Amerike te Južne Koreje, Indije i Pakistana.

Osim navedenoga, činjenica da se konferencija po drugi puta održala u Hrvatskoj, (u Zagrebu je bila organizirana 2001. godine) pokazatelj je povjerenja u hrvatske znanstvenike koji su godinama vrlo aktivni u udruzi, kao i prigoda daljnje promocije hrvatskih istraživanja iz različitog disciplinskog kuta. Naime, ISORECEA osobito njeguje inter-discipliniranost te je i na ovoj konferenciji okupila ne samo sociologe, već i psihologe, etnologe, kulturne antropologe te geografe.

Konferencija je održana u sklopu 40. obljetnice održavanja nastave sociologije na Sveučilištu u Zadru, Osim toga, tijekom 1970-godina se na istom odjelu po prvi puta se na hrvatskim sveučilištima započela predavati Sociologija religije kao zaseban kolegij, što je bilo dodatnim razlogom za izbor Sveučilišta u Zadru kao mjesta održavanja skupa.