O učenju 2014.

O PROJEKTU         PROJEKTNI TIM         ISTRAŽIVANJE         REZULTATI         U MEDIJIMA         VAŽNI DATUMI         KONTAKTI         Facebook         Twitter


    ISTRAŽIVANJE


O uzorku

Istraživanje je provedeno u svih 109 javnih škola Grada Zagreba. U svakoj od škola slučajnim odabirom izabrana su dva razredna odjela: jedan osmoga i jedan četvrtoga razreda. U svakom od izabranih odjela na sudjelovanje u istraživanju pozvani su svi učenici. U istraživanju je ukupno sudjelovalo 2417 učenica i učenika četvrtih i 2299 učenica i učenika osmih razreda koji su imali suglasnost roditelja.

Upitnici

Razvijene su dvije inačice upitnika za učenike četvrtih i osmih razreda koje su imale određene zajedničke teme, dok je dio tema bio poseban za pojedini razred. Upitnici se nastavljaju na rad istraživača Instituta za društvena istraživanja iz 2007. godine kojima se ispitala razvijenost ključnih kompetencija "učiti kako učiti" i "poduzetništvo" u osnovnom obrazovanju Republike Hrvatske.

Obrađene teme i koncepti

Cjeline

Istraživački koncepti

Razred

1. Koliko, što i kada uče?

§  Redovitost učenja

§  Ulaganje vremena i truda u učenje i pisanje domaćih zadaća

§  Predmeti koje najviše uče

4. i 8.

2. Zašto uče?

§  Intrinzična motivacija

§  Ekstrinzična motivacija

§  Ciljne orijentacije

4. i 8.

3. Kako uče?

§  Površinski pristup učenju: strategija ponavljanja

§  Dubinski pristup učenju: strategija elaboracije i organizacije

§  Metakognitivne vještine: kontrola i reguliranje učenja

4. i 8.

4. Koliko se osjećaju uspješnim u učenju?

§  Akademsko samopoimanje

4. i 8.

5. Kakvu podršku u učenju dobivaju od učitelja?

§  Pristupi poučavanju i vrednovanju koji potiču razvoj kompetencije

4. i 8.

6. Kakvu podršku u učenju dobivaju od roditelja?

§  Uključenost roditelja

§  Praćenje obrazovnog procesa od strane roditelja

4. i 8.

7. U kojoj mjeri koriste usluge privatnih instrukcija?

§  Učestalost korištenja

§  Razlozi korištenja

§  Procjena učinkovitosti

8.

8. Smatraju li Hrvatsku kontekstom u kojem se učenje i obrazovanje cijene?

§  Obrazovanje kao vrijednost

§  Hrvatska kao pogodan obrazovni kontekst

8.

9. Jesu li poduzetni i inicijativni?

§  Sklonost zadacima i aktivnostima koji zahtijevaju poduzetnost, inicijativnost i otvorenost iskustvu

4. i 8.

10. Koji su im planovi za budućnost?

§  Obrazovne aspiracije

8.