Članak dr. sc. Ive Košutić pod nazivom “The Role of Cultural Capital in Higher Education Access and Institutional Choice“ [Uloga kulturnog kapitala u pristupu visokom obrazovanju i odabiru institucije] obuhvaća istraživanje društvenih nejednakosti u kontekstu školskog postignuća i obrazovnih odluka učenika završnih razreda srednjih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije (N=534). Teorijski okvir istraživanja je Bourdieuova teorija kulturne i društvene reprodukcije, a glavni je cilj bio analizirati povezanost između kulturnog kapitala učenika s njihovim školskim postignućem te utvrditi snagu teorije kulturnog kapitala u predviđanju obrazovnih odluka prilikom prelaska na tercijarno obrazovanje.

Članak je objavljen u časopisu Center for Educational Policy Studies journal, 7 (1), a dostupan je u IDIZ-ovom repozitoriju na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/769/.