Članovi istraživačkog tima HRZZ projekta Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS) sudjelovali su na konferenciji „24. Dani Ramira i Zorana Bujasa“ koja se održava od 11. do 13. travnja 2019. godine u organizaciji Odsjeka za psihologiju i Hrvatskog psihološkog društva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U okviru simpozija „Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim točkama hrvatskog obrazovanja – longitudinalna perspektiva“ održana su sljedeća izlaganja: „Prilagodba na prijelaz iz razredne u predmetnu nastavu u hrvatskom obrazovnom sustavu: bioekološki pristup“ (dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, dr. sc. Iris Marušić i dr. sc. Inja Erceg), „Dinamična priroda i promjene obrazovnih aspiracija učenika viših razreda osnovnih škola – longitudinalni nacrt miješanog modela“ (dr. sc. Boris Jokić i dr. sc. Zrinka Ristić Dedić), „Uloga majki i očeva u obrazovanju djece na kraju osnovnog obrazovanja: dječja i roditeljska perspektiva“ (dr. sc. Zrinka Ristić Dedić i dr. sc. Boris Jokić) i „Visokoškolske aspiracije učenika osnovnih škola: uloga društvenog statusa, ograničenih mogućnosti i školskog konteksta“ (dr. sc. Josip Šabić).