U zborniku “Vrijednosti u hrvatskom društvu” koji sadrži tekstove s istoimenog skupa održanog u studenom 2015. godine u Zagrebu nalazi se članak “Struktura i dinamika vrijednosti mladih u Hrvatskoj” prof. dr. Vlaste Ilišin i dr. Anje Gvozdanović. Glavni predmet ove analize su struktura i dinamika vrijednosti mladih u Hrvatskoj u posljednja tri desetljeća. U radu se koriste podaci iz pet empirijskih istraživanja na reprezentativnim uzorcima mladih iz cijele Hrvatske. U analizi individualnih i društvenih vrijednosti ishodišna vremenska točka je 1986. a završna 2013. godina, što je s jedne strane omogućilo usporedbu istraživačkih rezultata iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja, a s druge detektiranje promjena koje su se događale tijekom tranzicijskog razdoblja u kojem je realizirana većina korištenih istraživanja.

Zbornik je izdanje Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, a urednik izdanja je prof. dr. Duško Sekulić.

Članak je dostupan u Repozitoriju IDIZ-a na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/534/.