hrvatski    english
  Novosti                O projektu                Istraživački tim                Publikacije                U medijima                Kontakti
  Modernizacijski stres, mladi i migracije (09.01/408)  
 

Završeno pilot istraživanje u X. gimnaziji „Ivan Supek“ u Zagrebu

Od ožujka do travnja 2014. provodilo se pilot istraživanje. U kvalitativnoj fazi pilot istraživanja napravljeni su dubinski intervjui s ravnateljicom, psihologinjom i četiri učenika. Također su održane fokus grupe u kojima je sudjelovalo dvadeset učenika. Raspravljalo se o mnogim temama iz svakodnevnog života mladih tj. o obrazovanju, zapošljavanju, obitelji, planovima za budućnost, slobodnom vremenu, poželjnim migracijskim odredištima te društvenoj participaciji i podršci. U sklopu fokus grupa raspravljalo se o obilježjima dobrog života te je provedena vježba slobodnog nabrajanja kako bi se prikupila lista pojmova kojima mladi opisuju kulturne domene dobrog života. Analize rezultata kvalitativne faze terenskog istraživanja poslužile su za kreiranje ankete za analizu kulturnog konsenzusa koja je provedena s 111 učenikom, kako bi se ustvrdilo postoji li u istraživanoj gimnaziji zajednički kulturni model dobroga života. Ukupno 166 učenika je sudjelovalo u kvantitativnom terenskom istraživanju koje se sastojalo od upitnika, antropometrijskih i biometrijskih mjerenja te davanja uzoraka sline. Upitnik za kvantitativno istraživanje sadržavao je pitanja o demografskim i migracijskim obilježjima, pojedinačnim orijentacijama i ponašanju u kulturnim domenama svakodnevnog života, zdravlju, ljubavnim vezama, stresu u odnosu na probleme vezane uz školu, budućnost, roditelje, vršnjake, slobodno vrijeme, partnere i osobne osjećaje te pitanja o strategijama suočavanja sa stresom. Od 166 učenika njih je 102 u potpunosti slijedilo protokol za davanje sline te im je laboratorijski određena koncentracija kortizola po buđenju, koncentracija kortizola 30 do 45 minuta po buđenju, koncentracija kortizola prije spavanja i jutarnja aktivnost alfa amilaze. Učenici koji su sudjelovali u kvantitativnoj fazi istraživanja dobili su pojedinačni pisani nalaz s vrijednostima antropometrijskih i biometrijskih mjerenja te salivarnih analiza, zajedno s pojašnjenjem dnevnog ritma lučenja kortizola i EKG nalaza.