hrvatski    english
  Novosti                O projektu                Istraživački tim                Publikacije                U medijima                Kontakti
  Modernizacijski stres, mladi i migracije (09.01/408)  
 

Završena druga faza terenskih istraživanja

U drugoj fazi terenskih istraživanja koja je obuhvatila provođenje upitnika, biometrijska mjerenja te davanje uzoraka sline sudjelovalo je u razdoblju od siječnja do travnja 2015. ukupno 1828 maturanta iz 26 strukovnih škola i gimnazija iz Splita, Rijeke, Osijeka i Zagreba.

Upitnik je sadržavao je pitanja od demografskim i socio-ekonomskim osobitostima, zdravlju, stavovima i ponašanju u odnosu na kulturne modele u različitim domenama svakodnevnog života te test samoprocjene stresa i strategija suočavanja sa stresom. Biometrijska mjerenja uključivala su antropometrijska mjerenja visine, težine te opsega struka i bokova kao i mjerenja krvnog tlaka i snimanje elektrokardiograma.

Uzorci sline prikupljali su se prema protokolu za nestimulirano i pasivno davanje sline. Protokol je bio usmeno pojašnjen svakom ispitaniku te također priložen u pisanom obliku unutar vrećice s kompletima za uzorkovanje. Zbog cirkadijanog ritma lučenja kortizola maturanti su prikupljali uzorke sline u jednom danu tijekom radnog tjedna po točno utvrđenom redoslijedu: neposredno po buđenju, 30 do 45 minuta nakon buđenja i neposredno prije spavanja. Prvog dana istraživanja u školama su se provodili upitnici i biometrijska mjerenja, drugog dana istraživanja maturanti su davali uzorke sline kod svojih kuća, a iste su vraćali u škole trećeg dana istraživanja. Ukupno je 1148 maturanta donijelo uzorke sline. Prikupljeni uzorci su transportirani u Zavod za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra u Splitu u kojem su započete laboratorijske analize salivarnih biljega.