Članak dr sc. Lane Peternel, dr. sc. Ane Malnar i dr. sc. Irene Martinović Klarić naslovljen „Sadržaj i distribucija kulturnog znanja o domenama slobodno vrijeme, društvena participacija i materijalna dobra: značaj za holističko antropološko istraživanje psiho-socijalnog stresa kod mladih u Hrvatskoj“ objavljen je u časopisu Anthropos, 112 (1).

U radu je istraživan konstrukt dobroga života među hrvatskim učenicima završnih razreda srednjih škola, i to analizom kulturnog konsenzusa u dvije pod-domene: slobodno vrijeme i društvena participacija te materijalna dobra. Analiza kulturnog konsenzusa otkriva nedosljedna uvjerenja o slobodnom vremenu i društvenoj participaciji te visoku razinu dijeljenja kulturnog znanja o pod-domeni materijalna dobra. Višestruke teme u istraživanim pod-domenama i pluralnost mišljenja hrvatskih učenika upućuju na heterogenost percipiranih potreba vezanih uz ostvarenje dobrog života.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/668/