Dr. sc. Jelena Zlatar Gamberožić autorica je znanstvenog rada „The Development of Tourism on Large Croatian Islands: the Case of Hvar Town on the Island of Hvar“. Članak je objavljen u časopisu Journal of Marine and Island Cultures, 10 (2).

Ovim se radom istražuju specifične karakteristike turističkog razvoja na jadranskim otocima i to konkretno na primjeru grada Hvara na otoku Hvaru kao najvećem gradu na otoku Hvaru te najposjećenijoj destinaciji na otoku. Istraživanje je provedeno kroz metodu polustrukturiranih intervjua. Provedeno je 30 intervjua koji su obuhvaćali stalne i sezonske stanovnike mjesta kao i različite tipove aktera; od predstavnika lokalne zajednice do radnika u turizmu. Nastojalo se odrediti postojeće stanje turizma u gradu Hvaru kao i potencijalne scenarije za njegov daljnji razvoj kroz različite dimenzije održivog razvoja, dakle ekonomsku, ekološku, socijalnu i kulturnu dimenziju održivosti. Istražilo se kakav je i koliki utjecaj pojedinih aktera na turistički razvoj, na koji su način povezane poljoprivreda i turizam u vidu agroturizma; postoje li i na koji su način osmišljeni aspekti kulturnog turizma te koliko je utjecala pandemija COVID-19 na turističku sezonu. Rezultati pokazuju kako je masovni turizam (i, uz njega, party turizam) preuzeo veći dio turističke ponude od 2000. godine nadalje. Turistički je razvoj tekao slobodno. tj. stihijski u smjeru masovnosti, zamjenjujući dotadašnje tipove turizma kao i reputaciju Hvara kao odredišta luksuznog (elitnog) i obiteljskog turizma.

Članak je dostupan ovdje.

Objavljeno: 13.01.2022.