Novi znanstveni rad „Radni i stambeni uvjeti znanstvenika u Hrvatskoj“, čiji su autori dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac, dr. sc. Nikola Petrović i mr. sc. Branimir Krištofić, objavljen je u Reviji za sociologiju, 49 (1).

U radu se analiziraju neki od elemenata rada i stanovanja znanstvene populacije u Hrvatskoj dobiveni internetskom anketom koja je provedena 2017. godine na uzorku od 1 966 ispitanika. Zaključno, prema osnovnim stambenim kriterijima znanstvenu populaciju temeljno obilježava nastavak i jačanje modela privatizacije stanovanja započetog u tranzicijskom razdoblju u kojem je posjedovanje vlastitog stana poželjan stambeni status. U radnom smislu mora se istaknuti podijeljena situacija te kako postoji određeno zadovoljstvo radom, ali i iscrpljenost i nesigurnost koju u većoj mjeri osjećaju žene i mlađi znanstvenici.

Članak je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/841/.