Članak dr. sc. Vlaste Ilišin, dr. sc. Anje Gvozdanović i dr. sc. Dunje Potočnik „Proturječne tendencije u političkoj kulturi hrvatske omladine: neočekivane anomalije ili očekivani odgovor na društvenu krizu?“, objavljen u časopisu Journal of youth studies, polazi od političkih vrijednosti, institucionalnog povjerenja i participacije kao relevantnih dimenzija građanske političke kulture. Na osnovi rezultata longitudinalnog praćenja odabranih pokazatelja političke kulture (temeljem podataka istraživanja provedenih u razdoblju od 1999. do 2013. godine) identificiran je silazni trend u pogledu prihvaćanja liberalno-demokratskih vrijednosti, povjerenja u društvene i političke institucije, zainteresiranosti za politiku i stranačkog opredjeljenja uz istodobni uzlazni trend participacije u različitim organizacijama, osobito u političkim strankama. Tumačenje ustanovljenih tendencija smješta se u širi kontekst naslijeđenih demokratskih deficita te utjecaja gospodarske recesije i društvene krize. Pri tome se aktualni trendovi promatraju i kao indikator i kao posljedica neadekvatne političke socijalizacije mladih te slabosti u funkcioniranju političkih institucija i aktera u tranzicijskom i konsolidacijskom razdoblju.

Članak je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/773/.