zidmvInstitut za društvena istraživanja i izdavačka kuća Plejada organizirali su 7. ožujka 2012. godine promociju knjige dr. sc. Mirjane Adamović „Žene i društvena moć“. Promocija je održana u knjižnici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5 u 12 sati.

Knjigu su predstavili: Ilija Ranić, urednik izdavačke kuće Plejada, mr. sc. Helena Štimac Radin, predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, prof. dr. sc. Mladen Labus, voditelj znanstvenog tima IDIZ-a za kulturu i rodne studije, prof. dr. sc. Rade Kalanj i prof. dr. sc. Silva Mežnarić, recenzenti i autorica.

Dr. sc. Mirjana Adamović zaposlena je na projektu „Identitet Drugih u Republici Hrvatskoj“.

U prvom dijelu knjige autorica obrađuje različite sociološke i rodne koncepcije društvene moći koje govore o razlozima neprisutnosti žena u javnom prostoru te o tumačenjima ženske moći i identiteta žena u suvremenim društvima.

U drugom dijelu knjige iznose se rezultati empirijskog istraživanja socioloških obilježja upravljačkih položaja žena u javnom, privatnom i civilnom sektoru kulture u RH. Autorica iznosi niz zaključaka utemeljenih na upravljačkim iskustvima ispitanica koje valoriziraju svoj profesionalni (karijerni) i obiteljski život. Knjiga završava smjernicama korisnima za oblikovanje kulturnih te rodnih politika.