Članak dr. sc. Nikole Bakete „Promjena politike osiguravanja kvalitete na javnim sveučilištima u Hrvatskoj u periodu od 2001. do 2013. godine“ objavljen je u časopisu Politička misao, 56 (1).

Radom je obuhvaćeno sedam javnih sveučilišta u Hrvatskoj na kojima autor detektira i analizira pokretače promjene te ključne uvjete koji su omogućili ili spriječili promjenu politike osiguravanja kvalitete u periodu od 2001. do 2013. godine. Koristeći se kvalitativnim metodama (usmjerena analiza sadržaja i polustrukturirani intervjui) utvrđeno je da su glavni pokretači promjene izvanjski. Glavni zaključak je da institucionalna struktura može biti preduvjet koji omogućuje akterima provedbu promjene, ali da su pojedine karakteristike aktera, poput njihovih kapaciteta, nužne da bi se promjena i dogodila.

Članak je dostupan na poveznici.