U časopisu „National identities“ uglednog svjetskog izdavača Taylor and Francis objavljen je članak dr. sc. Nikole Petrovića pod nazivom „The Promethean role of Europe: changing narratives of the political and scholarly left“ [Prometejska uloga Europe: promjene u narativima političke i znanstvene ljevice].

Postupno napuštanje doktrine “socijalizma u jednoj zemlji” nakon Drugog svjetskog rata i intenzivna transformacija europske socijaldemokracije u 1990-ima gurnula je socijaldemokratske političare i intelektualce na prvu liniju zagovornika ujedinjene i moćne Europe. Oni su doprinijeli uključenju socijaldemokratskih i environmentalističkih vrijednosti u službeni narativ EU-a. Uspjeh europske integracije i predsjednikovanje Georgea W. Busha stvorili su narativ prometejske uloge Europe. Znanstvenici socijaldemokratskog i environmentalističkog usmjerenja kreirali su taj narativ, a on je također bio oblikovan i nacionalnim kontekstima u kojima su ti autori djelovali. U radu se također analizira kako bi nedavne promjene kao što su jačanje radikalne ljevice u nekim članicama EU-a i izbor Donalda Trumpa mogle utjecati na taj narativ koji tvrdi da je EU uzor ostatku svijeta.

Članak je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/711/.