Youth Studies Southeast Europe 2018. – Croatia

Financijer:

Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb

Nositelj:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Trajanje:

studeni 2017. – rujan 2018. godine

Opis projekta:

Projekt je dio velikog komparativnog istraživanja mladih koje će se provesti u 10 zemalja: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Rumunjskoj, Sloveniji i Srbiji. Polazeći od suvremenih teorija o mladima cilj istraživanja je ispitati i analizirati njihove stavove i ponašanja u različitim područjima života kao što su: slobodno vrijeme, vrijednosti, obitelj, mobilnost, obrazovanje, zapošljavanje, politika te nacionalni i europski identitet. U Hrvatskoj će ispitivanjem biti obuhvaćen uzorak od 1500 mladih u dobi od 14 do 29 godina. Sastavni dio projekta je i provedba komparativne analize na dvije razine. S jedne strane, detektirat će se kontinuitet i promjene od prvog istraživanja mladih FES-a i IDIZ-a u Hrvatskoj (2012.) do 2018.g., a s druge usporediti najnovije hrvatske podatke s onima iz ostalih devet zemalja jugoistočne Europe. Temeljem znanstvenoistraživačkih uvida o društvenom položaju, obrascima ponašanja, stavovima i vrijednostima mladih formulirat će se prijedlozi i preporuke za izradu kvalitetnih javnih politika za mlade na nacionalnoj i europskoj razini.

Voditeljica:

Anja Gvozdanović

IDIZ

Projektni tim:

Mirjana Adamović

IDIZ

Nikola Baketa

IDIZ

Vlasta Ilišin

IDIZ

Marko Kovačić

IDIZ

Dunja Potočnik

IDIZ