Usporedba nacionalnih i vjerskih identiteta učenika srednjih škola u Hrvatskoj i Sloveniji

HR nositelj:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti

SLO nositelj:

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Trajanje projekta:

01.01.2020. do 31.12.2021.

Sažetak:

Ovaj projekt je samostalna istraživačka cjelina koja se, koristeći početno komparativne kvantitativne podatke međunarodnog znanstvenoistraživačkog projekta International Social Survey Programme (ISSP), temelji na uvidima o ne/religijskoj situaciji u Hrvatskoj i Sloveniji. Suradnja na bilateralnom projektu Slovenije i Hrvatske uključuje nadogradnju kvantitativnog metodološkog pristupa zastupljenog u ISSP projektu zajedničkim kvalitativnim istraživanjem. Na temelju postojeće suradnje ova studija usmjerit će svoja istraživanja na dva međusobno povezana istraživačka koncepta – na nacionalni i ne/religijski identitet te njihov razvoj kod mladih u obje zemlje.
Cilj projekta je na temelju uspostavljene suradnje unaprijediti znanstveno-istraživačke spoznaje o nacionalnom identitetu mladih u Hrvatskoj i Sloveniji kroz prizmu njihove osobne ne/religioznosti. Također, istraživat će se međuodnosi etničkih i nacionalnih identiteta, kao i europskog identiteta. Dosadašnje spoznaje iz različitih istraživanja ukazuju kako obje sredine imaju mnogo kontekstualnih sličnosti (osim zajedničkog povijesnog iskustva u okviru bivšeg sustava i države to su i srodne demografske osobitosti te politički i kulturni razvoj proteklih desetljeća), ali i značajne specifične razlike koje doprinose drugačijim ishodima u pogledu konstrukcije različitih socijalnih identiteta mladih. Jedna od njih je upravo religioznost koja je među mladima u Sloveniji vrlo nisko zastupljena, a u Hrvatskoj značajna karakteristika individualne i strategija društvene identifikacije. Stoga su naša istraživačka pitanja usmjerena na dominantne kulturne vrijednosti u obje sredine koje oblikuju specifičnosti i povezanost nacionalnog i ne/religijskog identiteta u Hrvatskoj i Sloveniji.

HR voditeljica projekta:

Lana Peternel

IDIZ

Suradnici/e:

Dinka Marinović Jerolimov

IDIZ

Ankica Marinović

IDIZ

Saša Puzić

IDIZ

Nikola Petrović

IDIZ

Nikolina Hazdovac Bajić

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Dubrovnik

SLO voditeljica projekta:

Tamara Pavasović Trošt

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Suradnici/e:

Davor Vuchkovski

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zhongui Ding

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani