Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane. Komparacija sa zagrebačkim centrom

HR nositelj:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje znanosti i prostora

SLO nositelj:

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Sažetak:

Navedeni bilateralni projekt nastavak je istoimenog projekta provedenog tijekom 2017. godine na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (www.idi.hr) pod tzv. VIF programom (Višenamjensko institucionalno financiranje) i potpori Ministarstva znanosti i obrazovanja. Tim Instituta za društvena istraživanja je projektom započeo istraživanje na ljubljanskom primjeru urbane revitalizacije iz discipline društvenih znanosti u ovom slučaju urbane i prostorne sociologije. Case study o Ljubljani kao tzv. zelenoj prijestolnici (green capital) za 2016. godinu (dobiveno od Europske komisije) bilo je dodatno intrigantno i važno za istražiti te komparirati s primjerom hrvatskog glavnog grada, a u svrhu boljeg upoznavanja s njihovim načinima rada i primjerima dobre prakse kako bi Zagreb mogao brže i lakše slijediti sličan razvojni put.

Na osnovi dobivenih podataka o prednostima i slabostima revitalizacije Ljubljane te analizom podataka iz polustrukturiranih intervjua i/ili fokus grupa te temeljem poznavanja dosadašnjeg prostornog i društvenog razvoja Zagreba, s kojim će se sudjelujući istraživači iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije upoznati obilaskom terena u gradu Zagrebu, postići će se zajednička baza podataka uz pomoć koje će istraživački timovi stvoriti znanstvenu podlogu koja može poslužiti kao komparativna i motivirajuća za revitalizaciju zagrebačkog središta i samim time poboljšanju kvalitete života. Projekt i istraživanje se planiraju provoditi tijekom 2018. i 2019. godine u čemu će posebnu važnost imati daljnja suradnja među obama institutima koji su sudjelovali u ovom projektu.

HR voditeljica projekta:

Anđelina Svirčić Gotovac

IDIZ

Suradnici/e:

Jelena Zlatar Gamberožić

IDIZ

Sanja Klempić Bogadi

IMIN

SLO voditelj projekta:

Boštjan Kerbler

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Suradnici/e:

Luka Mladenovič

Aljaž Plevnik

Ina Šuklje Erjavec

Boštjan Cotič

Barbara Mušič