The Art of Ethics in Youth Work

Nositelj projekta:

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), Srbija

Partneri:

Victoria University, Australia; APPJUVENTUDE – Associação Portuguesa de Profissionais de Juventude; Finnish Youth Research Society (FYRN); Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Financijer projekta:

EU program Erasmus + (KA 2)

Trajanje projekta:

2019. – 2021.

Opis projekta:

Projektom se nastoji poboljšati kvaliteta i priznatost rada s mladima kroz unaprjeđenje etičkih okvira na razini politike i prakse u Europi i šire.

Specifični ciljevi su:
– Podići svijest radnika s mladima (youth worker-a) i kreatora politika o važnosti etike za priznatost rada s mladima.
– Istražiti prednosti i ograničenja postojećih politika i mehanizama koji ih podržavaju, u kontekstu etike u radu s mladima u Europi i šire, korištenjem podataka temeljenih na dokazima.
– Izgraditi kapacitete radnika s mladima povećanjem njihovih vještina moralnog i kritičkog rasuđivanja.
– Povećati kvalitetu rada s mladima uvođenjem inovativnih metoda i alata za podršku vezanih za etiku u radu s mladima.
– Stvoriti sinergiju među europskim i partnerskim zemljama kroz razmjenu prakse i uspostavu suradnje u području rada s mladima.

Projektom će se stvoriti baza za buduća istraživanja temeljena na dokazima i rad na etičnosti kao dijelu obrazovanja radnika s mladima. Projekt podiže svijest o važnosti etike u radu s mladima te načina na koji etika utječe na kvalitetu i profesionalizaciju radnika s mladima. Dodatno, projektom će se razvijati suradnja između dionika i institucija na lokalnoj, regionalnoj i internacionalnoj razini. Sve provedene aktivnosti bit će promovirane putem interneta i medija kako bi se postigao što veći mogući odjek po pitanju rada s mladima i obrazovanja u Europi i Australiji.

Istraživanje unutar ovoga projekta temelji se na rezultatima follow up faze projekta Mapping of education and career pathways of youth workers in Europe koji je 2018. godine provelo Partnerstvo Europske komisije i Vijeća Europe u području mladih (EU-CoE youth partnership). Ovo istraživanje oslanja se na rezultate izvještaja Ethical standards in youth work – And how they support the development of education and career pathways of youth workers u kojem su mapirani postojeći etički standardi i pravilnici u radu s mladima u Europi i šire i temeljem kojeg se stvorila potreba za dodatnim empirijskim istraživanjem provedbe etičkih standarda i daljnjeg razvoja politike za mlade. Slijedom toga, partneri na ovom projektu će mapirati: 1) mehanizme podrške za provedbu etičkih standarda i razvoj kvalitetne etičke prakse u radu s mladima u Europi i šire; 2) uzajamno djelovanje etičkog okvira, kvalitete rada s mladima i priznatosti rada s mladima te načine na koji etički okvir rada s mladima utječe na suradnju s drugim sektorima. Ishodi ovih empirijskih istraživanja trebali bi stvoriti zaključke i preporuke za poboljšanje kvalitete etičke prakse u radu s mladima u Europi i šire. Unutar projekta bit će izrađena i testirana 2 kurikuluma o etici u radu s mladima. Jedan će odgovoriti na potrebe radnika s mladima koji se obrazuju neformalnim putem, dok će drugi biti namijenjen visokom obrazovanju. Prvi korak predstavljat će praćenje (screening) sličnih kurikuluma u Europi i Australiji, kako bi se mapirali i analizirali postojeći studijski programi. Kombinirat će se kvantitativne i kvalitativne metode (online upitnici, fokus grupe i intervjui). Temeljem kurikuluma i plana treninga vještina razvijenih u okviru neformalnog obrazovanja održat će se petodnevni transnacionalni tečaj za 20 radnika s mladima. Također, po prvi put će se uspostaviti MOOC (massive open online course) trening na temu etike u radu s mladima. Online podizanje svijesti i obrazovna kampanja o važnosti etike u radu s mladima bit će kontinuirana aktivnost. Sadržaj i vizualni identitet kampanje bit će osmišljen i provjeren putem fokus grupa sastavljenih od radnika s mladima iz svih partnerskih zemalja kako bi kampanja bila osjetljiva za kulturni kontekst svih uključenih zemalja.

Voditelj:

Marko Kovačić

IDIZ

Istraživački tim:

Ana Ljubojević

Sveučilište u Grazu

Bojana Ćulum

Sveučilište u Rijeci

Ana-Marija Kozjak

IDIZ