Sociološki profil hrvatske političke elite

Nositelj:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Financijer:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – programska sredstva

Trajanje:

srpanj 2017. – lipanj 2020. godine

Opis projekta:

Cilj istraživanja je ispitati i analizirati društveni status i vrijednosti te stavove hrvatske političke elite s posebnim naglaskom na problematiku mladih i žena. Uzorkom će biti obuhvaćeno cca 250 predstavnika tzv. položajne političke elite iz izvršnih i predstavničkih tijela vlasti na nacionalnoj, županijskoj i gradskoj razini. Za prikupljanje podataka koristit će se instrument koji sadrži znatan broj varijabli korištenih u ispitivanju hrvatske populacije i političke elite iz 2004. godine te iz nekoliko ispitivanja mladih provođenih između 2004. i 2018. godine. Tako dobiveni podaci trebaju omogućiti znanstveno verificirani uvid u osnovne sociološke značajke političke elite u suvremenoj Hrvatskoj te komparativnu analizu na dvije razine. Na prvoj razini usporedit će se recentni i raniji nalazi o političkoj eliti, a na drugoj razini podaci o političkoj eliti s nalazima iz istraživanja opće populacije i mladih. Realizacija ovoga projekta znanstveno je korisna jer su sociološka i sociopolitološka empirijska istraživanja hrvatske političke elite izrazito deficitarna u našim društvenim znanostima.

Voditeljica:

Vlasta Ilišin

IDIZ

Projektni tim:

Mirjana Adamović

IDIZ

Nikola Baketa

IDIZ

Anja Gvozdanović

IDIZ

Marko Kovačić

IDIZ

Ana Maskalan

IDIZ

Dunja Potočnik

IDIZ

Josip Šipić

IDIZ