Podijeljena prošlost-zajednička budućnost (IPA projekt)

Sažetak:

Osnovna svrha projekta je izgradnja infrastrukture za efektivan proces pomirenja na području Zapadnog Balkana i Turske. Ovakav pothvat zahtijeva koordiniran pristup djelovanja prema vladama zemalja Zapadnog Balkana, znanstvenoj zajednici, privatnom sektoru te građanima.

Struktura projekta temelji se na tri stupa:
1. istraživačka komponenta – povezivanje akademske zajednice u procese kojima se bavi civilno društvo s ciljem dobivanja znanstveno verificiranih podataka na temelju kojih bi se kreirao plan za jačanje kapaciteta različitih društvenih aktera;
2. izgradnja potencijala – rezultate dobivene na temelju znanstvenog istraživanja potrebno je diseminirati i uobličiti u formu prijemčivu korisnicima. Ova komponenta projekta fokusira se na distribuciju rezultata istraživanja relevantnim akterima;
3. policy dijalog i zagovaranje – zagovarački koraci poticanja procesa pomirenja i mirovnog obrazovanja u regiji.

Cilj projekta je osigurati prepoznavanje organizacija civilnog društva kao važnog društvenog faktora sa snažnim kapacitetima za implementaciju izgradnje mira i pomirenja u funkciji jačanja stabilnosti i sigurnosti u procesu EU integracije pojedinih država Zapadnog Balkana. Institut je u okviru projekta zadužen za izradu i koordinaciju istraživanja percepcije i ponašanja različitih aktera u procesu izgradnje mira i pomirenja na Zapadnom Balkanu te ulozi civilnog društva u tim procesima. To obuhvaća sljedeće aktivnosti: metodološku konstrukciju komparativnog istraživanja, trening za istraživače, koordinaciju lokalnih partnera koji će provoditi istraživanje, analizu kvalitativnih i kvantitativnih podataka proizašlih iz istraživanja te izradu istraživačkih izvještaja.

Mrežne stranice projekta: http://jointfuture.org/

Voditeljica:

Anja Gvozdanović

IDIZ

Projektni tim Instituta:

Mirjana Adamović

IDIZ

Marko Kovačić

IDIZ