Participativno upravljanje prirodnim resursima

Nositelj:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu – Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti

Projekt je financiran kroz Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), a od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH putem programa IPA 2012.

Trajanje projekta:

studeni 2015. – studeni 2017.

Opis projekta:

Participativno upravljanje prirodnim resursima je projekt koji se provodi u sklopu IPA 2012 Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima čiji je cilj pridonijeti kapacitetima organizacija civilnog društva (OCD) kako bi pratile i surađivale s lokalnim vlastima pri provođenju javnih politika bitnih za upravljanje javnim i prirodnim dobrima. Naglasak je na uspostavljanju trajne suradnje između OCD-a i lokalnih vlasti te stvaranju multisektorske radne skupine koja će između ostalog ukazivati na nepravilnosti u upravljanju javnim i prirodnim dobrima te voditi javne diskusije o aktualnim pitanjima u Velikoj Gorici. Partneri na projektu su Grad Velika Gorica, ODRAZ, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG). Ovaj projekt financira Europska unija. U sklopu projekta Institut za društvena istraživanja u Zagrebu provodi istraživanje čiji je glavni cilj utvrditi razinu svijesti i mišljenja stanovnika Grada Velike Gorice o lokalnim politikama gospodarenja prirodnim resursima, transparentnosti lokalne uprave i otvorenosti za sudjelovanje građana te važnosti participativnog upravljanja javnim resursima.

Više informacija: http://sudjeluj.net/

Glavni istraživač / koordinator za IDIZ:

Branko Ančić

IDIZ

Suradnica na projektu:

Katarina Grbavac

IDIZ